USA en av de starkaste börserna i mars, trots bankproblem

Under några skälvande veckor i början av mars höll (den finansiella) världen andan över en eventuell ”bank-run”. Efter snabbt agerande av centralbankerna på båda sidorna av Atlanten lugnandes marknaderna och börserna kunde återhämta sig.

Skakig inledning på månaden

Mars var en volatil månad, där problem i ett antal amerikanska banker sänkte börser världen över under månadens första hälft. Den plötsliga kollapsen i amerikanska Silicon Valley Bank (där Alecta var storägare) spreds till liknande banker i USA och vidare till den sedan länge underpresterande och krisande schweiziska storbanken Credit Suisse. Under några veckor var oron stor för en eventuell finansiell kris och en så kallad ”bank-run” (en situation där många kunder ”springer till banken” och tar ut sina pengar samtidigt).

Börserna återhämtade sig

Centralbanker på båda sidor av Atlanten agerade snabbt och säkerställde likviditet på marknaden, skyddade insättarnas tillgodohavanden och tvingade fram ägarförändringar och övertaganden. Detta spred ett lugn på marknaden och flyttade fokus till eventuella framtida räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Federal Reserve för att mota problemen i banksektorn. Börserna återhämtade sig och världsindex stängde på 2,51 procent. Banksektorn följde inte med i återhämtningen och månaden slutade på ungefär 25 procent ned. Hela nedgången i sektorn kom från fem handelsdagar i början av månaden.

Trots bankproblemen var USA-börsen en av de starkaste under månaden. NASDAQ-index steg med 6,8 procent, S&P 500 med 3,7 procent och Dow Jones Industrial Average med 2,1 procent. Förväntningar om eventuella framtida räntesänkningar drog ned 10 årsräntan med cirka 50 räntepunkter (0,5 procentenheter), vilket i sin tur bidrog till att aktier med lång duration (vinster långt fram i tiden och höga P/E-tal) steg kraftigt. Dessa aktier, till exempel de så kallade FANG-aktierna (Facebook, Amazon, Netflix och Google) är överrepresenterade i USA jämfört med resten av världen, NYSE FANG index steg hela 12 procent under månaden

Räntesänkningar i sikte

På räntemarknaden ökade förväntningarna om att Federal Reserve kommer att börja sänka styrräntan redan i år. I början av månaden räknade marknaden med en styrränta på ungefär 5,23 procent i januari 2024, i slutet av månaden var förväntningarna istället 4,17 procent. En hel procentenhet och lite till sänkte marknaden den diskonterade räntenivån med, en stor rörelse.

Federal Reserve själva säger via sin egen prognos, den så kallade ”dot plot” att räntan kommer ligga över 5 procent i slutet av det här året. Räntemarknaden prisar in en kommande avmattning i flera avseenden: man prisar in lägre Fed-styrränta än Federal Reserve själva, man prisar långa räntor lägre än korta, vilket brukar vara ett tecken på att en räntesänkning nära och man prisar generellt sett lägre korträntor på terminsmarknaden än dagens räntor. Aktiemarknaden har inte, åtminstone inte i mars eller under 2023 mer generellt, delat räntemarknadens något mer försiktiga inställning till de framtida konjunkturutsikterna.

 

Top 10 avkastning Movestics fondplattform mars 2023

FOND

1 MÅNAD

 

 
AuAg Silver Bullet A 18,76%    
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD 12,88%    
BGF World Technology A2 5,45%    
UBS (Lux) ES USA Gr Sust$ P 5,24%    
AXAWF Robotech A Cap EUR 5,04%    
Allianz Europe Equity Growth AT EUR 5,02%    
MS INVF Global Opportunity A 4,80%    
Öhman Global Growth A 4,38%    
Coeli Global Select R SEK 4,15%    
Carnegie Global Quality Companies A 3,90%    

 

Movestics egenförvaltade fonder avkastning

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Avancera 75 A SEK Acc 1,26% -5,21%
Movestic Avancera 85 A SEK Acc 0,64% -5,18%
Movestic Försiktig 0,18% -2,02%
Movestic Balanserad 0,14% -1,40%
Movestic Offensiv -0,28% -4,08%
Movestic Global 1,17% -0,16%
Movestic Global Hållbar 0,28% -1,44%

 

Sverigefonder avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK 3,02%  
Spiltan Aktiefond Stabil 1,66%  
Didner & Gerge Aktiefond 1,04%  
Carnegie All Cap A 0,55%  
Lannebo Sverige Hållbar A SEK 0,10%  
Humle Sverigefond -0,46%  
Aktie-Ansvar Sverige A -0,47%  
Cliens Sverige B -0,62%  
Öhman Marknad Sverige Bred A -0,66%  
Lannebo Sverige Plus SEK F -1,86%  

 

Sverigefonder, små/medelstora avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Lannebo Småbolag 2,71%  
Öhman Sweden Micro Cap A 0,88%  
Cliens Småbolag A 0,82%  
Didner & Gerge Småbolag 0,52%  
Humle Småbolagsfond A 0,36%  
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK 0,19%  
C Worldwide Sweden Small Cap 1A -1,48%  

 

Norden avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 2,80%  
Öhman Hälsa och Ny Teknik A 1,37%  
Evli Nordic B 1,27%  
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 1,25%  
Fondita Nordic Micro Cap B -1,21%  
Alfred Berg Nordic Small Cap A - C (SEK) -3,94%  
PriorNilsson Realinvest A -8,05%  
Carnegie Fastighetsfond Norden A -10,80%  
Lannebo Fastighetsfond A SEK F -12,36%  

 

Månadens index

Världen 2,51%
Sverige -0,78%
Räntan 3,00%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.