Månaden som gått: Kvartalsrapporter och aprilväder

April har passerat och fokus har legat på första kvartalets bolagsrapporter. Som har levererat likt aprilvädret, solhatt ena dagen och tumvantar andra.

Månaden som gått skrivs av Oskar Sandvik, senior fondanalytiker på Movestics investeringsavdelning. Där ansvarar han tillsammans med tre kollegor för fondselektering, analys och utvärdering av Movestic Liv & Pensions fondutbud.

Summasummarum har Stockholmsbörsen fortsatt med positiva siffror och Sverigeindex slutade på 8 procent plus och Världsindex steg med drygt 6 procent mätt i svenska kronor. Starkast bland de större marknaderna var den sydafrikanska med 10,6 procent. 

 

index-maj-månaden.png

Månadens index.

Bostadskris och amorteringskrav
Bostadspriserna i Sverige går långsamt uppåt igen visar statistik ifrån Valueguard. I Göteborgs- och Malmöregionen har bostadspriserna ökat mer markant. Priserna på bostadsrätter i Malmö har stigit med ungefär tre procent. I Göteborg har villapriserna ökat med drygt fyra och en halv procent.

Samtidigt som priserna stiger minskar lägenhetsaffärerna. I Stockholmsregionen har de minskat med fem till tio procent. Mäklarna talar inte om någon utbudsbrist utan om problematiken med att kunna finansiera bostadsköpet. Allt fler unga riskerar att hamna utanför bostadsmarknaden, eftersom de inte får lånelöfte. I 13 av de 25 största städerna får inte den genomsnittlige förstagångsköparen på 28 år något lånelöfte, trots fast jobb och en årslön intjänad som kontantinsats.

Nytt börsrekord och ”all time high” i USA
Trots att FED, den amerikanska centralbanken, signalerat att tillväxten kommer dämpas och att tillväxtutsikterna ser svaga ut slogs ett nytt börsrekord i slutet av april. Det amerikanska indexet S&P 500 stängde på 2933,59 vilket är ”all time high”. Flera bolag redovisar både ökad försäljning och ökade vinster i sina kvartalsrapporter. Som smolk i glädjebägaren rapporteras dock om en generell avmattad försäljningstillväxt och den genomsnittliga tillväxttakten har mer än halverats jämfört med förra året.  

Fortsatt handelskrig mellan USA och Kina
Samtalen om ett handelsavtal mellan Kina och USA har fortsatt under april. Kina har tidigare annonserat ett antal åtgärder för en mer öppen ekonomi för ökad konkurrens från utländska bolag. 10 maj gick tidsfristen för att nå ett nytt avtal ut och USA höjde tullavgifterna på kinesiska varor med nästan det dubbla.

Starkast och svagast i fondutbudet

> De fonder som avkastningsmässigt utmärkte sig under april är alla inriktade mot den svenska aktiemarknaden. Både fonder med indexinriktning samt, stora som små bolag har levererat bra under månaden.
> Bäst avkastande fonden var Alfred Berg Bull på 13,63 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med hävstångseffekt med målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarat cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI. Fonderna Robotech via AXA, Finans via DNB och Private Equity via OPM hade också en bra månad.
> Aktiefonder som hade det tuffare med avkastning var bland annat Tundra Pakistan med -6,85 procent, Franklin Gold & Precious Metals på -4,90 procent.

Sverige- och Nordenfonder
> Bland de svenska småbolagsfonderna utmärkte sig Lannebo Småbolag, som steg med 7,78 procent och Didner & Gerge Småbolag 7,25 procent. De fonder som investerar i svenska storbolag hade också en bra månad, Didner & Gerge Aktiefond utmärkte sig och steg med 9,66 procent. Indexfonden Öhman Etisk Index Sverige hade hög avkastning och steg med 7,72 procent.
> Bland Nordenfonderna steg Evli Nordic med 5,76 procent och Parvest Equity Nordic Small Cap med 3,99 procent.