Pessimism bakom en svagare börsmånad

Efter ett starkt första kvartal för globala aktier blev utvecklingen under april en svagare månad, med en nedgång på -3,3% (-0,4% i SEK). Bakom nedgången ligger framförallt pessimism rörande den amerikanska inflationen. Senaste inflationssiffran på 3,5%, i årstakt, innebar en ökning från föregående månad och något över marknadens förväntningar.

Framflyttade och färre förväntade räntesänkningar

Att inflationen fastnat lite runt denna nivå gör att centralbanken fortsätter flytta fram den första räntesänkningen och antalet förväntade sänkningar under året har sedan i början av årets reviderats ner från ungefär sex till bara en. Detta är inte så konstigt med tanke på att aktiviteten i ekonomin är fortsatt hög och sannolikheten för en recession i USA har minskat från 70% till 30% under senaste året. Samtidigt innebär en styrränta på 5,5% ett hot för tillväxten om den ligger kvar under för lång tid, då fler och fler företag kommer att drabbas av högre refinansieringskostnader, och särskilt drabbade blir småbolagen. Amerikanska 10-årsräntan steg från 4,2% till 4,7% samtidigt som amerikanska börsen (S&P 500) backade 4,1% under april månad.

Nedkyld amerikansk arbetsmarknad bör dämpa inflationen på sikt

Trots att inflationen och räntorna biter sig fast vid en högre nivå längre än förväntat är vi på Movestic Fonder ändå fortsatt positiva till aktier. Dels ser vi att bolagsvinsterna börjar ta fart och växa in i den något dyrare värderingen. Dessutom ser vi en nedkylning av arbetsmarknaden i USA vilket på sikt bör dämpa inflationen. Dessutom noterade amerikanska börsen all-time-high i slutet av mars, så en kortsiktig vinsthemtagning är inte orimligt, särskilt med tanke på ett klimat med förhöjda geopolitiska risker.

Fortfarande presterar stora bolag generellt bättre än små bolag. Vi tror dock att i samband med att vi närmar oss en räntesänkning så kommer småbolag att få sin revansch vilket skulle gynna fonderna som har en strategisk övervikt mot dessa.

 

Anders Nordbrandt, Portföljförvaltare Movestic Fonder

www.movesticfonder.se

 

Riskinformation från Movestic Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movesticfonder.se.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Månadskommentar av Anders Nordbrandt, Portföljförvaltare Movestic Fonder
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygga din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.