Tillväxt och börsuppgångar i april

April var en stark börsmånad och uppgångarna drevs till stor del av en motreaktion till oron inom banksektorn under föregående månad. Den europeiska börsen steg drygt tre procent och även de nordiska länderna hade en bra månad där MSCI Sweden steg nästan tre procent.

Starka bolagsrapporter där lågkonjunkturen fortfarande lyser med sin frånvaro inom de flesta sektorer, förutom konsumentvaror och vissa delar av byggindustrin, bidrog till månadens uppgångar.

Starkast bland sektorerna var hälsovård. Råvaror var svagast. Bolagen som hittills rapporterat har generellt sett överträffat förväntningarna, speciellt i Europa. Analytikerna har om inte börjat uppjustera prognoserna åtminstone skruvat ned på takten i nedjusteringar.

Revision ratio, det vill säga hur många uppjusteringar som sker i förhållande till nedjusteringar, har legat på låga nivåer, men under månaden förbättrades läget och i Europa kröp nivån till och med över nollstrecket.

Tillväxt för industribolag och banker

I Norden fortsatte konjunkturkänsliga industribolag att rapportera försäljningstillväxt och vinsterna steg ytterligare. Även bankerna kom med starka resultat drivet av bättre räntenetto, medan kreditförlusterna var obetydliga.

Det är egentligen bara bolag som är verksamma inom detaljhandel, nyproduktion av bostäder samt skogsbolag som har sett en märkbar försämring av efterfrågan och vinstmarginaler.

Mindre rörelser på räntemarknaden

På räntemarknaden var rörelserna relativt små under månaden, speciellt mot bakgrund av de tvära kast vi vant oss vid under det senaste året.

Det mest intressanta som hände under månaden var att räntan på den kortaste löptiden, en månad, föll kraftigt i USA, medan tre-månaders räntan är fortsatt upp. Det beror på att med nuvarande flöden av skatteinkomster beräknas USA slå i skuldtaket mellan dessa två tidsperioder. En månads löptid har alltså ingen kreditrisk medan marknaden prisar in risk på tre månaders löptid. Vilket också avspeglas i CDS (kreditförsäkring) i USA som är dyrare än någonsin efter finanskrisen. Däremot verkar den oron ännu inte ha spridit sig utanför ovan nämnda instrument. Till exempel föll VIX (volatilitetsindex) till de lägsta nivåerna sedan oktober 2021.

 

Top 10 avkastning Movestics fondplattform april 2023

FOND

1 MÅNAD

 

 
Schroder ISF Emerging Europe A Acc EUR 6,99%    
CT European Real Estate Scs A Acc EUR 6,44%    
SEB Estn Eurp S&M Cap ex. Russia C 6,16%    
Didner & Gerge Småbolag 5,31%    
Carnegie Fastighetsfond Norden A 5,23%    
Carnegie Bull 4,85%    
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 4,77%    
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK 4,62%    
Spiltan Aktiefond Stabil 4,51%    
Lannebo Fastighetsfond A SEK F 4,28%    

 

Movestics egenförvaltade fonder avkastning

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR
Movestic Avancera 75 A SEK Acc 0,56% -1,98%
Movestic Avancera 85 A SEK Acc 0,21% -3,33%
Movestic Försiktig 0,27% -0,27%
Movestic Balanserad 0,01% 0,86%
Movestic Offensiv 0,48% 0,02%
Movestic Global -0,34% 1,53%
Movestic Global Hållbar -0,51% 1,52%

 

Sverigefonder avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK 4,62%  
Spiltan Aktiefond Stabil 4,51%  
Carnegie All Cap A 4,07%  
Cliens Sverige B 3,90%  
Lannebo Sverige Hållbar A SEK 3,57%  
Didner & Gerge Aktiefond 3,26%  
Öhman Marknad Sverige Bred A 3,16%  
Humle Sverigefond 3,00%  
Aktie-Ansvar Sverige A 2,77%  
Lannebo Sverige Plus SEK F 0,76%  

 

Sverigefonder, små/medelstora avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Didner & Gerge Småbolag 5,31%  
C Worldwide Sweden Small Cap 1A 3,68%  
Lannebo Småbolag 2,55%  
Cliens Småbolag A 2,42%  
Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK 2,18%  
Öhman Sweden Micro Cap A 1,91%  
Humle Småbolagsfond A 0,85%  

 

Norden avkastning

FOND 1 MÅNAD  
Carnegie Fastighetsfond Norden A 5,23%  
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) 4,77%  
Lannebo Fastighetsfond A SEK F 4,28%  
Öhman Hälsa och Ny Teknik A 3,77%  
Fondita Nordic Micro Cap B 2,99%  
PriorNilsson Realinvest A 2,43%  
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK) 2,40%  
Evli Nordic B 2,08%  
Alfred Berg Nordic Small Cap A - C (SEK) 0,62%  

 

Index april 2023

Världen 0,65%
Sverige 2,98%
Räntan 3,50%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.