Det här påverkade börsen under april

April, som historiskt visat sig vara en av bästa månaderna på börsen, noterade denna gång röda kurser i nästintill samtliga index världen över.
Världsindex tappade 8,4 procent, Stockholmsbörsens breda index föll nästintill 6 procent och tekniktunga NASDAQ rasade drygt 13 procent, vilket är den sämsta börsmånaden för indexet sedan oktober 2008 när finanskrisen härjade som mest.

En sammantaget stark rapportsäsong med en genomsnittlig vinstökning på cirka 7 procent (year-over-year) för S&P 500-bolagen var inte tillräckligt för att positivt påverka investerarnas riskvilja. Det blev en kraftig negativ reaktion på svaga rapporter snarare än en positiv på de starka rapporterna, vilket säger mycket om investerarnas ställningstagande till rådande börsklimat.

 

Rysslands invasion av Ukraina och virusutbrott i Kina: Världsekonomin fortsatt påverkad 

Börsen, tillika världsekonomin, fortsätter att påverkas av de störningar som uppkommit till följd av pandemin, samt Rysslands invasion av Ukraina som ökat osäkerheten ytterligare. Därtill kan tilläggas nya omfattande nedstängningar i stora delar av Kina p.g.a. virusutbrott. Konsekvenserna syns i en global komponentbrist, prishöjningar, förvärrade leveransproblem och en ökad osäkerhet gällande tillgången på viktiga råvaror.

 

Höjd reporänta för första gången på åtta år för att motverka inflationen

Inflationen, som centralbankerna till en början menade var övergående, har också pressats upp ytterligare av högre priser på varor, energi och livsmedel.

 

För att motverka att den höga inflationen nu biter sig fast i pris- och lönebildningen beslöt Riksbanken nyligen att gå samma väg som flertalet andra centralbanker. Reporäntan höjdes från noll till 0,25 procent. Det är den första räntehöjningen på åtta år. Den nuvarande prognosen är att räntan ska höjas gradvis framöver, för att ligga något under 2 procent om tre år.

 

Avkastning Movestics fondutbud - April

De latinamerikanska fonderna BNP Paribas Brazil Equity och Handelsbanken Latinamerika, som båda legat i toppen av Movestics fondutbud under året, fick båda se den positiva trenden avta under april, med -10 procent respektive -6 procent.

 

Istället hittar vi två hedgefonder i toppen under en månad då nästintill samtliga börser har fallit, i form av Lynx Dynamic (8,54 procent) och SEB Asset Selection (6,85 procent), som båda lyckats väl med sina strategier under ett hittills fallande börsår.

 

Till Movestics fondutbud

 

Top 10 Movestics fondutbud

FOND

1 MÅNAD

 

Lynx Dynamic

8,54%

 

SEB Asset Selection C H-SEK

6,85%

 

Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK

5,26%

 

SEB Korträntefond USD - valutaexponering USD

4,88%

 

BNP Paribas Smart Food Cl Cap

2,10%

 

C WorldWide India 1A

2,00%

 

Lannebo Sverige Plus SEK F

1,93%

 

Macquarie Asia New Stars F SEK

1,75%

 

Templeton Global Bond - valutaexponering Euro

1,33%

 

Franklin India A(acc)SEK

1,12%

 

 

Movesticfonder avkastning april 2022

FOND 1 MÅNAD 1 ÅR

Movestic Avancera 75 A SEK Acc

-2,75%

-5,08%

Movestic Avancera 85 A SEK Acc

-1,71%

-4,59%

Movestic Försiktig

-1,49%

-1,53%

Movestic Balanserad

-2,24%

2,00%

Movestic Offensiv

-3,63%

-0,05%

Movestic Global

-2,00%

6,06%

Movestic Global ESG

-3,40%

9,59%

 

Sverigefonder

FOND 1 MÅNAD

Lannebo Sverige Plus SEK F

1,93%

Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK

0,07%

Aktie-Ansvar Sverige A

-0,72%

Carnegie All Cap A

-2,80%

Lannebo Sverige Hållbar A SEK

-3,13%

Öhman Etisk Index Sverige A

-3,62%

Didner & Gerge Aktiefond

-4,01%

Cliens Sverige B

-4,17%

Humle Sverigefond

-4,64%

 

Sverigefonder, små/medelstora

FOND 1 MÅNAD

Didner & Gerge Småbolag

-2,75%

Lannebo Småbolag

-3,75%

Cliens Småbolag A

-4,28%

Danske Invest Sverige Småbolag SI SEK

-5,33%

Humle Småbolagsfond A

-7,38%

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

-7,52%

Öhman Sweden Micro Cap A

-8,61%

 

Norden

FOND 1 MÅNAD

Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK)

0,38%

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)

-1,74%

Evli Nordic B

-2,00%

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A

-4,08%

Fondita Nordic Micro Cap B

-4,70%

PriorNilsson Realinvest A

-6,63%

Carnegie Fastighetsfond Norden A

-14,99%

Lannebo Fastighetsfond A SEK F

-16,53%

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

 

Gordon_ny-2022.png

 

Gordon Molander, fondanalytiker på Movestic

Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett och hållbart utbud av svenska och internationella fonder. Varje år hållbarhetsutvärderar vi fonderna på vår plattform.
Flexibelt fondsparande: Kapitalförsäkring
Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar. Det är enkelt att komma igång. Ansök digitalt på några minuter.
Hållbara fonder
Varje år gör vi en hållbarhetsutvärdering av det fondutbud vi erbjuder med syfte att förenkla för sparare att göra medvetna val för sitt sparande.