Klimatet vanligaste hållbarhetsfrågan bland fonderna i Movestics utbud

Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för tredje året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud.

Enligt bolagets trafikljusmodell får i år 69 procent av fonderna betyget grön. Den vanligaste frågan att fokusera hållbarhetsarbetet kring är klimatet. 57 procent av fonderna i utbudet arbetar med FNs globala mål nummer 13 Bekämpa Klimatförändringarna.

Sett över en treårsperiod har andelen hållbara fonder i utbudet ökat markant, från 41 till 69 procent.

- Hållbarhet har blivit en viktigare faktor när vi tar in nya fonder i vårt fondutbud, men framförallt har de fonder som finns på vår plattform blivit mycket bättre på hållbarhetsarbete, säger Stefan Klohammar, investeringsdirektör på Movestic.

Betyget är en sammanvägning av information om fondernas hållbarhetscertifieringar, en enkätundersökning och en analys av hur fondbolagen arbetar med att implementera de policys de har.

- Arbetet har utvecklats över tid och idag arbetar de flesta fondbolag i vårt utbud med en kombination av strategier där de väljer in, exkluderar och arbetar med påverkansarbete, säger Andreas Söderström, fondanalytiker med ansvar för hållbara investeringar på Movestic. Det område där vi fortfarande ser en förbättringspotential är för fondbolagen att påverka inte bara genom dialog utan också genom att använda sin rösträtt i större utsträckning.

Hållbarhetssammanställningen omfattar samtliga fonder i Movestic fondutbud. Syftet är att hjälpa sparare att sortera i den information som ges kring fondernas hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmärkningar som finns. Sammanställningen finns att läsa i sin helhet här.

Helena Olsson
PR & KOMMUNIKATION

Helena Olsson

+46-70 449 92 00