Snart höjs pensionsåldern

Det finns en lägsta ålder för när du kan börja ta ut allmän pension. I dag är det 62 år, men från och med 2023 höjs åldern till 63.

Beslutet om att höja pensionsåldern kommer från riksdagen och beror på att vi lever allt längre. De första som kommer påverkas av den höjda pensionsåldern är de som är födda 1961.

Även åldern för när garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg kan börja betalas ut höjs, från 65 till 66 års ålder.

Vad innebär riktålder för pension?

Från och med 2026 införs det som kallas riktåldern. Det är en ålder som kommer att räknas fram varje år, baserat på trolig livslängd hos befolkningen. Riktåldern träder i kraft sex år efter varje uträkning och ska ligga till grund för åldersgränserna i pensionssystemet.

Riktåldern för år 2026 har redan beslutats och den blir 67 år. När riktåldern införs kommer det att innebära att den lägsta åldern för att ta ut pension förändras med riktåldern. Tidigaste tidpunkt för att ta ut pension blir då tre år innan riktåldern.

Pensionsprognos och rådgivning
En kostnadsfri genomgång av hela ditt pensionssparande. Få en personlig handlingsplan utifrån dina mål.
Planera pensionsutbetalning
Använd uttagsplaneraren för att enkelt planera, starta eller flytta fram din pensionsutbetalning, helt utan blanketter!