Nytt i fondutbudet, Handelsbanken Norden Selektiv

3 november inkluderas Handelsbanken Norden Selektiv i fondutbudet.

Handelsbanken Norden Selektiv är en aktivt förvaltad aktiefond med hållbarhetsfokus som investerar i stora nordiska bolag. Det är en koncentrerad fond med 16 till 35 innehav. Den förvaltas enligt Handelsbanken Selektiv filosofi som innebär fokus på kvalitetsbolag som historiskt visat stabil vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet och utdelningstakt.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2020-11-03.

Fondlista
Movestics fondutbud
Vi har ett brett utbud av fonder från olika förvaltare. I fondlistan kan du sortera och se mer info om våra fonder.