Hållbara bolag har bästa förutsättningarna för stark utveckling

Under hösten 2018 fick jag, Peter Lagerlöf och min medförvaltare Charlotta Faxén frågan om vi ville ta över som förvaltare av fonden Lannebo Utdelningsfond och stöpa om den till en ”riktig” hållbarhetsfond. Vi antog utmaningen och Lannebo Sverige Hållbar kom till.

GÄSTKRÖNIKA

Efter att ha undersökt hur marknaden såg ut för hållbarhetsfonder kunde vi konstatera att innehaven i fonder med etiketten hållbar knappt gick att skilja från vanliga Sverigefonder. Vi bestämde oss därför att göra om fonden på vårt eget sätt. Det första steget blev att sätta upp invalskriterier för de bolag som skulle vara med i fonden Lannebo Sverige Hållbar. Till grund för dem utgick vi från FN:s 17 mål för en hållbarare värld. Målen sätter en tydlig ram för världens hållbarhetsarbete och de allra flesta börsbolagen kopplar det egna hållbarhetsarbetet till de mål som är relevanta för dem. De bolag som Lannebo Sverige Hållbar investerar i ska verka inom tre områden:

  • Ett friskare liv (mål 3)
  • Ett mer hållbart samhälle (mål 11)
  • En bättre miljö (mål 7, 9, 12, 13, 14 och 15)

Utöver dessa områden kan vi även investera i bolag som vi tycker har ett riktigt bra hållbarhetsarbete och tjänar som föredömen i sina branscher.

Resultatet har blivit en fond där vi väljer in bolag som har produkter och tjänster som passar in i våra investeringsområden. Fonden ser därför väldigt annorlunda ut jämfört sammansättningen på börsen. Extra roligt är att fonden under tiden som gått utvecklats starkt och väsentligt bättre än marknaden i stort. Fonden visar på att man inte behöver göra avkall på avkastning för att spara hållbart utan det faktiskt är precis tvärtom. De mest hållbara bolag är de som har de allra bästa förutsättningarna att utvecklas starkt.

FN:s mål för en hållbar utveckling siktar mot att till 2030 utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna inklusive jämställdhet och att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Sedan de antogs 2015 har olika länder och regioner antagit allt ambitiösare miljömål och det senaste året har ambitionerna skärpts ytterligare. Hand i hand med den utvecklingen har bolag runt om i världen infört alltmer konkreta mål om hur de ska minska sin miljöbelastning och bli fossilfria. Dessutom ställer vi konsumenter allt större krav på att det vi köper har framställts på ett miljövänligt sätt. Det är väldigt tydligt att alla delar av ekonomin går åt samma håll och förhoppningsvis kommer det att leda till de snabba resultat som behövs för att nå parisavtalets mål om högst två graders uppvärmning.

Exakt hur framtiden ska utveckla sig är alltid ovisst men vi kan vara säker på att världen kommer att behöva göra massiva investeringar för att uppnå de globala klimatmålen. Förbränningsmotorer ska fasas ut, hela energisystem bytas ut och mer resurseffektiva produktionskedjor behöver skapas. Det är självklart att det kommer att erbjuda fantastiska långsiktiga tillväxtmöjligheter för de bolag som ligger i framkant inom dessa områden. Det är precis det vi vill vara exponerade mot i Lannebo Sverige Hållbar.

Av: Peter Lagerlöf, förvaltare Lannebo Sverige Hållbar
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.