”Den starkaste drivkraften inom infrastruktur är omställningen till en hållbar ekonomi”

Vestas största vindkraftverk är 261 meter högt. Det är alltså 71 meter högre än Turning Torso, Sveriges högsta byggnad. Ett sådant torn kan försörja 20 000 hushåll med el. Kapaciteten är hela 30 gånger större än de första havsbaserade vindkraftverken Vestas byggde 1995. Utvecklingen är imponerande men också talande för vad som pågår inom hållbar infrastruktur.

Jag skulle nämligen vilja påstå att det inte går att prata om infrastrukturinvesteringar utan att samtidigt beakta hållbarhet. Anledningen är att den starkaste drivkraften inom infrastruktur är just omställningen till en hållbar ekonomi. Det finns inga andra delar av ekonomin som kommer att bli lika påverkade.

Idag har 124 länder förbundit sig att till att nå net-zero år 2050 eller tidigare. Ytterligare fem länder har ett net-zero mål, men efter 2050. Ett net-zero mål innebär att landets nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll, antingen genom stoppa utsläpp eller samla in eller omvandla de utsläpp man har. Givet att vi idag släpper ut 52 miljarder ton koldioxid årligen (eller 100 gånger den sammanlagda vikten av alla människor på jorden) är målet knappt möjligt att förstå.

Idag kommer två tredjedelar av alla utsläpp från energigenerering av olika slag. Det inkluderar energi som används inom industri, transport och i byggnader. Att ändra på det kommer vara den viktigaste faktorn för om vi lyckas uppnå net-zero. När man börjar fundera på vad det innebär inser man potentialen för hållbar infrastruktur. Inte nog med att vi måste ersätta fler än 30 000 kraftverk med förnybar energi, vi måste dessutom bygga om elnäten så att de kan hantera decentraliserad kraftgenerering samt bygga kapacitet för kraftförvaring. För de funktioner där förnybart inte kan ersätta fossilt måste vi bygga koldioxidfångare. Som om det inte vore nog måste vi även bygga laddningsinfrastrukturen för elbilar. Allt jag nämnt är infrastruktur.

Morgan Stanley har, i en rapport från 2019, uppskattat att det kommer krävas cirka 50 000 miljarder dollar i hållbara investeringar fram till 2050 för att klara net-zero målet. Det är en ökning med 70 procent jämfört med dagens investeringsnivå. Vad som gör det intressant för oss investerare är att de här investeringarna kommer att ge avkastning. Det handlar förmodligen om 3 000 - 10 000 miljarder dollar i rörelsevinster.[1] Som med så många andra infrastruktursiffror, är det svårt att förstå omfattningen.

Vad som ofta förbises när man diskuterar infrastrukturinvesteringar är de privata investerarnas roll. Det pratas ofta om offentliga infrastrukturinvesteringar betydelse men när det gäller att nå net-zero kommer, enligt IEA, de privata investerarna vara viktigare.[2] Det är främst privata investerare som ska finansiera den hållbara omställningen. Det är därför väldigt positivt att hållbarhet har fått en sådan viktig roll när våra kunder väljer investeringar, för utan er kommer vi inte att nå net-zero.

Även om vi har utmaningar idag, är framtiden ljus. Vi är överens om att något måste göras och vi har kommit en bit på vägen vad gäller förnybar energi, tack vare bland annat teknikutveckling. För att avsluta där vi började så finns det snart, enligt Bloomberg, enskilda vindkraftverk som är högre än Eiffeltornet och som kan försörja 60 000 hushåll med el.[3]

 

Läs mer om hur du kan spara klimatsmart

 

[1] Decarbonisation: The Race to Net Zero – Morgan Stanley (2019)

[2]  Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector -  International Energy Agency (2021)

[3] The coming book in offshore wind - Bloomberg Switched On podcast (2 september 2021)

 

 

Av: Mikael Tarnawski-Berlin förvaltare av fonden Carnegie Listed Infrastructure.
Fondlistan
Fondlista
I vår fondlista hittar du de fonder vi erbjuder. Vi har ett brett kvalitetssäkrat utbud från flera olika fondbolag.
Hållbara fonder
Varje år gör vi en hållbarhetsutvärdering av det fondutbud vi erbjuder med syfte att förenkla för sparare att göra medvetna val för sitt sparande.
Vårt hållbarhetsarbete
Vårt ansvar som försäkringsföretag är att bidra till en mer hållbar utveckling, både utifrån ett kollektivt och ett individuellt perspektiv.