Gästkrönika: Europas småbolag levererar tillväxt

Makroutvecklingen står oftast i fokus när det gäller Europas ekonomiska utveckling. Men bortom Brexit och Gula västar finns starka, snabbväxande bolag med historiskt låga värderingar. Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard, förvaltare av Lannebo Europa Småbolag berättar hur de hittar guldkornen.

Efter mer än ett decennium som förvaltare med inriktning på europeiska småbolag har vi lärt oss ett antal läxor. Det senaste årtiondet har Europa gått igenom en skuldkris, där Grekland tidvis sågs som ett förlorat land. Vi har gått igenom perioder med politisk turbulens. Gula västar i Paris och brittiska höststormar kring Brexit. Omvärldens uppmärksamhet dras till stora händelser och internationella kapitalförvaltare på andra sidan Atlanten bestämmer sig då och då för att sälja allt som börjar på Europa. 

Samtidigt finns det alltid gott om bolag som frodas. Bolag som växer oberoende av yttre påverkan som oftast ligger i medias fokus. I vår förvaltning ser vi bortom de stora makroekonomiska orosmolnen som oftast är väl genomlysta och inprisade i aktiekurserna. Vi har alltid haft en ”bottom-up”-metod där vår analys börjar med det enskilda bolaget. Välskötta bolag i strukturell tillväxt med starka affärsmodeller klarar sig väl oavsett hur okammat Boris Johnsons hår råkar vara för tillfället.

Snabb vinsttillväxt

I Europa och i Sverige är det småbolagen som står för den snabbaste vinsttillväxten. Småbolagen har historiskt sett presterat bättre än storbolagen. För oss som aktiva förvaltare innebär det flera fördelar att fokusera på mindre europeiska bolag. Utöver deras överlag snabbare vinsttillväxt är de sämre genomlysta av analytikerna. De bevakas av färre och ofta mer juniora, analytiker jämfört med storbolagen. Vi har kunnat utarbeta en arbetsmetod för att dra nytta av den ineffektiva prissättningen på marknaden. I grunden handlar det om att vi är utpräglade ”stock-pickers” som utgår ifrån fundamental analys av samtliga bolag vi investerar i.  

För att tydligare visa hur vi arbetar kan vi passa på att lyfta två exempel.

  • På Färöarna finns det norska laxodlingsföretaget Bakkafrost. Bolaget producerar odlad lax av högsta kvalitet och har flera fördelar tack vare den stabila vattentemperaturen kring ögruppen. Längs den norska och chilenska kusten där en stor del av världens lax odlas har man drabbats av sjukdomar såsom laxlus. Bakkafrost har tack vare sin geografiska fördel inte dessa problem och kan därmed stå som vinnare när utbudet av lax från Norge och Chile minskar. Efterfrågan på lax är stabil och inte konjunkturkänslig vilket även gäller för Bakkafrost som bolag.
  • Franska Solutions 30 är ett bolag som specialiserat sig på installation av teknisk utrustning i hem. Bolaget är verksamt i Frankrike och Tyskland och gynnas av trenden med mer uppkopplade hem då de till exempel installerar smarta elmätare och fiber. Efterfrågan på bolagets tjänster är stabilt växande oavsett vad som händer hos centralbanker och börshandlare.

Hållbarhetsanalyser en viktig del

En central del i vår förvaltningsfilosofi är att vi anser det viktigare att undvika minor än att pricka en kursraket för att skapa överavkastning. Det innebär att vi till exempel alltid gör hållbarhetsanalyser av bolagen vi investerar i. Dessutom har vi hållbarhetsmöten med bolagen i portföljen för att följa och påverka deras arbete på området. Miljö- och hållbarhetsfrågorna har inte kommit lika högt på agendan i Europa som de gjort i Norden och vi är övertygade om att vi här har ett försprång när det kommer till att undvika risk. 

Vår förkärlek för kvalitetsbolag innebär att vår egen portfölj innehåller bolag med högre marginaler och starkare tillväxt än genomsnittet bland de europeiska småbolagen. Samtidigt finns en fördel när det gäller värderingen av europeiska småbolag. I dagsläget handlas de med rabatt jämfört med storbolagen. Så även om Europa som helhet sannolikt kommer att fortsätta växa i en relativt maklig takt ser vi goda möjligheter att hitta de fickor av stark tillväxt som finns. Bolag som står starkt även om de politiska höststormarna tilltar och de makroekonomiska orosmolnen drar in igen.