Gästkrönika: En räntefond för alla miljöer!

I månadens gästkrönika berättar fondförvaltaren Mark Munro från Aberdeen Standard Investments om deras nya räntefond.

Avkastningen från dagens lågriskobligationer, till exempel utfärdade av europeiska stater, är låg och i vissa fall negativ. För de flesta är detta inte ett attraktivt investeringsalternativ och investerare får leta efter positiv avkastning längre upp på riskskalan. Där öppnar sig en värld av ”krediter”, omfattande företagsobligationer, högavkastande obligationer och obligationer från tillväxtekonomier.

Även om krediter har presterat bra under de senaste åren bör investerare se upp. De ekonomiska förutsättningarna förändras och framtida avkastningar från krediter kan bli mindre säker och allt mer instabil. Hur kan investerare fortsätta dra nytta av den framtida avkastningen som krediter kan erbjuda och samtidigt minska riskerna i den här miljön?

En lösning på den här utmaningen är fonden SLI Total Return Credit. Fonden har utformats för att fånga den positiva avkastningen från krediter samtidigt som den erbjuder skydd när kreditmarknaden faller. I diagrammet nedan visas fondens risk- och avkastningsprofil jämfört med fristående tillgångsslag inom obligationer sedan starten i oktober 2014 (EUR säkrad). I diagrammet är den idealiska positionen i det övre vänstra hörn, vilket ger hög avkastning och låg risk.

gastkronika-mauro.jpg

Fonden har åstadkommit den starka riskjusterade avkastningen genom en unik process. Portföljen består av 70 till 100 globala kreditidéer, handplockade från vår omfattande analysplattform av investeringsidéer. Portföljen är diversifierad avseende sektorer, länder, kreditvärdighet och investeringsteman. 

Kärnportföljen kompletteras av skyddsstrategier mot värdeminskning, en metod som är unik för fonden. Man kan se dessa strategier som en försäkring inuti fonden, med syfte att tillhandahålla ett avkastningsskydd under perioder då kreditmarknaden faller. Skyddsstrategierna mot värdeminskning väljs noga ut och skräddarsys för att vara effektiva i den aktuella miljön. Under idealiska förhållanden gör de följande:

  1. Utvecklas i motsatt riktning jämfört med kreditmarknaden.
  2. Fungerar i risk off-marknadsmiljöer.
  3. Är kostnadseffektiva och drar inte ner avkastningen i tider när marknaden är gynnsam.

Skyddsstrategierna mot värdeminskning har varit mycket effektiva och förmånliga för fonden. Sedan oktober 2014 har Global High Yield, en av de mer riskabla delarna av kreditmarknaden, fallit med mer än en procent fem gånger. Varje gång detta inträffat har skyddsstrategierna mot värdeminskning bidragit till att fonden presterat markant bättre samtidigt som den upplevt mindre värdeminskningar, se nedan.

gastkronika-mauro02.jpg

Syftet med fonden SLI Total Return Credit är sammanfattningsvis att fånga upp fördelarna med krediter samtidigt som den ska reducera värdeminskingen. Perfekt för alla marknadsmiljöer, speciellt under de kommande åren.

Fonden SLI Total Return Credit har följande egenskaper:

  • Avkastningsmål på 3-6 procent per år över kreditcykeln.
  • Exponering mot de bästa kreditidéerna.
  • 4,2 procent avkastning per år med en volatilitet på 3,6 procent per år sedan starten i oktober 2014 (EUR säkrad).
  • Värdeminskning på högst 3,1 procent sedan starten, från vilken återhämtningen bara tog 2 månader.
  • Direktavkastning på 4,4 procent.
  • Låg duration på mellan två och fem år.


Mark Munro, förvaltare Aberdeen Standard.