Case Spaningar: Håll koll på det här under 2022

När vi stängde böckerna för 2021 kunde vi summera ett fantastiskt bra år för andelsägarna i våra räntefonder. Med en avkastning på 9,7% blev Case Fair Play bästa räntefond på Movestics fondplattform. Tätt därefter kom vår största räntefond Case Safe Play med en avkastning på 5,7%. Nu nollställer vi räkneverken och arbetar för att detta år ska bli lika bra. Men vad var egentligen utmärkande för året som gick och vad bör vi hålla ett extra öga på under 2022?

2021 - vändningen för räntor & inflation

De långa räntorna vände uppåt efter att ha varit rejält nedpressade under det stressade Covidåret 2020. Den amerikanska 10-årsräntan steg med ungefär 50 punkter bara under det första halvåret 2021. Nivån är fortsatt väldigt låg i historisk jämförelse men ändringen av riktning är trots allt intressant.

 

Mot hösten kom också volatiliteten tillbaka och marknaden fick sig en ordentlig omskakning när rapporter om den nya varianten av coronaviruset Omikron svepte över världen.

 

I november kom till slut även beskedet om att Federal Reserve börjar trappa ned på sina månatliga tillgångsstödköp. Beskedet var helt i linje med marknadens förväntningar men amerikanska räntor steg ändå ganska kraftigt till en början, för att sedan falla tillbaka igen snarare för att pengar då på nytt flödade in i statsobligationer när börserna skakade till. Riskaptiten försvann ändå inte helt i och med denna volatilitet och i synnerhet företagsobligationer med lite kortare löptider handlades riktigt starkt.

 

Till slut kom även inflationen, där framförallt flaskhalsar i produktionsleden och de höga energipriserna har eldat på. Om vi får en fortsatt kall vinter så kan vi vänta oss att det kommer påverka såväl privata hushåll som företagen. Vintern är övergående men inflationen däremot behöver inte vara just lika tillfällig som centralbankschefer världen över envist har försökt övertala oss om det senaste halvåret.

 

Dessutom känner många privatpersoner nu ett uppdämt upplevelse- och konsumtionsbehov. Gissningsvis kommer därför även retailhandel att framöver bidra till en fortsatt stigande inflation. I just den här något udda kombinationen, med den nuvarande höga inflationstakten men det samtidigt låga ränteläget, känns det extra glädjande att vi genererar en god realavkastning till våra fondandelsägare.

 

2022 - tre nyttiga funderingar inför året som kommer

Många av de trendskiften vi fick se under förra året tror vi förstärks under kommande år. Är inflationen verkligen bara tillfällig, eller kommer vi få sen en högre lägsta nivå framöver? Ska vi med det förvänta oss högre räntenivåer?

 

Titta igenom ditt sparande och ta gärna med dig nedan funderingar när vi går in i 2022.

 

Duration: är du bekväm med ränterisken i din portfölj?

Marknadsräntor är för första gången på länge inne i en stigande trend. En portfölj med kortare duration dämpar då slagen i prisrörelser, jämfört med långa fastränteobligationer. Är det dags att se över räntebindningstiden i din obligationsportfölj?

 

Inflation: är din målavkastning tillräckligt hög?

Komponentbrister hos tillverkare och utdragna leveranstider får också effekten att mätpunkter kring just inflation för tillfället släpar efter en aning. En mer bestående högre inflationsnivå kan alltså mycket väl vara här. Om inflationen ligger på dryga 3%, räcker då din portföljs avkastning även i reala termer?

 

Likviditet: hur likvida är din räntefonds tillgångar?

Centralbankerna världen över har stödköpt företagsobligationer under en längre tid, Det här året kommer istället mycket att handla om att den amerikanska centralbanken nu ska påbörja sin nedtrappning av dessa stödköp. Hur påverkar detta dina placeringar? Att ha  likvida tillgångar som går att omsätta om det blir turbulent blir ännu viktigare när stödköpen minskar.

 

Båda våra fonder Case Safe Play och Case Fair Play fokuserar på ovan frågor.

Vi fokuserar mycket på likviditeten i de papper vi köper och handlar gärna obligationer utgivna i stora valutor som Euro eller US Dollar (som valutasäkras), för att kunna omsätta dessa även under volatila perioder. Detta var en av faktorerna till att vi kunde hålla fonderna öppna samtliga handelsdagar under 2020.

 

I det här klimatet med stigande räntor och ett starkt inflationstryck känns det klokt att hålla en relativt kort duration i fonderna. Då High Yield till naturen också är mindre räntekänsligt än Investment Grade kliver vi därför gärna in i det nya året 2022 överviktade inom just högavkastande krediter med låg ränterisk.

 

Vill du lära dig mer? Gå in på casefonder.se där portföljerna uppdateras dagligen med data kring running yield, kreditrisk, branschfördelning etc.

 

Carl Bergenstråhle & Andreas Rask, Case fonder

 


Carl Bergenstråhle case cirkel.png

 

Carl Bergenstråhle, Case Fonder


andreas rask Case cirkel.png

 

Andreas Rask, Case Fonder

Fondlistan
Fondlista
I vår fondlista hittar du de fonder vi erbjuder. Vi har ett brett kvalitetssäkrat utbud från flera olika fondbolag.