Fondnyheter september 2023

2023-09-12

Case Safe Play och Case Fair Play blir värdepappersfonder

Den 1 oktober blir specialfonderna Case Safe Play och Case Fair Play värdepappersfonder. I samband med detta försvinner möjligheten för Case Fair Play att ta ut en prestationsbaserad avgift. I övrigt kommer avgifterna att vara oförändrade för båda fonderna.

 

Nuvarande namn

ISIN

Nytt namn

Case Fair Play

SE0001338674

Case Högräntefond

Case Safe Play

SE0015812185

Case Företagsobligation Safe Play

 

2023-09-11

C WorldWide byter andelsklasser

De nya andelsklasserna har samma villkor som befintliga andelsklasser, men
har SEK som noteringsvaluta. 

 

Fonder som berörs är:

Utgående andelsklass

ISIN

Ny andelsklass

C WorldWide Global Equities Ethical 1A

LU0122292328

C WorldWide Global Equities Ethical 1C

C WorldWide India 1A

LU2068969570

C WorldWide India 1C

C WorldWide Healthcare Select 1A

LU0090908194

C WorldWide Healthcare Select 1C

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.