Fondnyheter september 2021

Lannebo Fastighetsfond, 22 september

Lannebo Fastighetsfond investerar framör allt i noterade nordiska fastighetsbolag. Fonden kan också investera i bostadsutvecklare, byggbolag och eventuellt i infrastrukturbolag om de noteras. Det är en 150/50 fond och är den enda fastighetsfonden i Norden som har möjlighet att gå kort. Nettoexponeringen kommer dock vara 100 procent.

Du hittar fonden i fondlistan från 2021-09-22.

Carnegie Listed Infrastructure, 22 september

Är en global aktiefond som investerar i hållbara bolag med koppling till infrastruktur. Infrastruktur är anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Framför allt avses system för transport av varor, personer, tjänster, energi, information och bebyggelse och fastighetsstruktur. Bolag vars produkter och tjänster bidrar till ett eller flera av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Du hittar fonden i fondlistan från 2021-09-22.

UBS Small Caps USA, 15 september

Är en aktivt förvaltad fond med 80 till 100 innehav och investerar i små och medelstora amerikanska bolag. Kännetecken för de bolag som de investerar i är att de har en stark marknadsposition, stark försäljnings- och vinsttillväxt. Diversifierad portfölj där ESG är integrerad i investeringsanalysen. Fonden förvaltas av UBS Asset Management.

Du hittar fonden i fondlistan från 2021-09-15.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.