Fondnyheter oktober 2023

2023-10-18

Fonden Schroder ISF Digital Infrastructure har stängt

Kapitalflytt pågår för berörda kunder, som även kommer att informeras brevledes med mer information kring flytten och ersättande fond. Fonden är stängd för handel och det går just nu varken att sälja eller köpa andelar i fonden.

 

Utgående fond

ISIN

Schroder ISF Digital Infrastructure

LU2388134095

 

2023-10-10

SEB-fonder stängda för handel 18 - 20 oktober

På grund av systemunderhåll hos SEB är följande fonder stängda för handel mellan 18 - 20 oktober. Fondordrar som läggs under dessa datum kommer att skickas den 21 oktober. 

 

Stängda för handel 18/10 - 20/10

 

Fond

ISIN

SEB Asset Selection SEK - Lux 990

LU0256625632

SEB USA Indexnära

LU0268529194

SEB Korträntefond USD - valutaexponering USD

LU0011924932

SEB Europa Indexnära

LU0030164395

SEB Listed Private Equity-Lux

LU0385668222

SEB Östeuropa Små & Medelstora Bolag Ex Ryssland - Lux

LU0086828794

SEB Global Equal Opportunity Fund

LU2364199914

 

 

Stängd för handel 19/10 - 20/10

 

Fond

ISIN

SEB Korträntefond EUR 

LU0088160774

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.