Fondnyheter maj 2023

Kommande ändring i Atlant Opportunity från 1 juni 2023

Atlant Opportunity har idag en prestationsbaserad avgift om 10 procent, som endast utgår om fondens värdeutveckling överstiger utvecklingen för fondens avkastningströskel som är svenska statsskuldsväxlar med löptid om tre månader (SSVX 90 dagar). Fonden tillämpar evigt High Water Mark vid beräkning av den prestationsbaserade avgiften.  

Den 1 juni  2023 gör Atlant fonder en förändring av den prestationsbaserade avgiften som då höjs från 10 till 15 procent.

 

Förändringen avser

  • Atlant Opportunity A (ISIN 0007871488)

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.