Fondnyheter juli 2021

Humle Småbolag, 2 juli

Humle Småbolagsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i nordiska små- och medelstora bolag. Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-07-02. 

Humle Sverige, 2 juli

Humle Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag noterade i Sverige.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-07-02. 

SEB Hållbar Europa Indexnära byter namn till SEB Europa Indexnära, 7 juli

SEB Fonder byter namn på fonden SEB Hållbar Europa Indexnära till SEB Europa Indexnära. Du hittar fonden i fondlistan.