Fondnyheter augusti 2023

2023-08-17

Navigera och Naventi slås ihop och blir Ruth Asset Management

Den 1 september 2023 slås Navigera och Naventi ihop till ett fondbolag. Navigeras verksamhet kommer att överlåtas till Naventi och fondverksamheten kommer att bedrivas under det nya varumärket Ruth Asset Management. I samband med detta kommer alla Navigeras fonder i Movestics utbud att byta namn. Vissa fonder kommer att få en höjd förvaltningsavgift men beräknas att få en lägre eller oförändrad årlig avgift. Placeringsinriktning och risknivå kommer inte att förändras. Mer information om berörda fonder finns att läsa på Navigeras hemsida. 

Även Naventis fond Nordic Sustainable Leaders Credit byter namn till Ruth Core Nordic Credit. Mer information finns här.

 

Förändringarna börjar gälla den 1 september 2023.

 

2023-08-15

Nya fonder i ordinarie utbud

Från och med den 17 augusti finns två nya fonder i Movestics ordinarie utbud.

 

Handelsbanken Hälsovård Tema är en global aktiefond som investerar i bolag med anknytning till hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och hälsovårdsrelaterade branscher. De investerar inte i bioteknik eftersom de fokuserar på kvalitet och kassaflöden. Förvaltarna följer Handelsbankens Tematiska investeringsprocess vilket betyder att de investerar i välskötta, hållbara bolag med tematisk drivkraft. Och i det här fallet är drivkraften en åldrande befolkning och en västerländsk livsstil som driver efterfrågan på hälsovård. Bolag med stabil tillväxt och kvalitet utgör basen i portföljen. Dessutom gör de investeringar i bolag som befinner sig i en tidig fas och med fokus på marknader med stora medicinska behov. Fonden har FN:s hållbarhetsmål 3 - God hälsa och välbefinnande. Det är en fond som har hållbara investeringar som mål, artikel 9.

 

SEB Global Equal Opportunity är en global aktiefond som fokuserar på att investera i företag som är ledande inom jämställdhetsarbete och inkludering. Fonden väljer även att investera i bolag som erbjuder produkter och tjänster som direkt eller indirekt främjar inkludering. Till exempel kan det inkludera företag som har en mer balanserad könsfördelning i ledande befattningar och som har minskat löneskillnaderna mellan män och kvinnor jämfört med konkurrerande företag. Det kan också innefatta företag inom utbildnings- eller hälsosektorn som erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till en mer jämställd värld.
Det är en artikel 9 fond med hållbara investeringar som mål enligt EU:s hållbarhetsregelverk. Förvaltarna letar efter företag över hela världen som aktivt arbetar för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 3, 4 och 5, vilket innebär främjande av god hälsa och välbefinnande, god utbildning och jämställdhet.
Fonden investerar inte tillväxtmarknader på grund av bristfällig tillgång till data inom området för jämställdhet. Detta för att säkerställa att fonden investerar i företag med tillförlitliga och verifierbara jämställdhetsinitiativ och prestationer.

 

Fondnamn

ISIN

Handelsbanken Hälsovård Tema A1 SEK

SE0000735375

SEB Global Equal Opportunity Fund

LU2364199914

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.