Fondnyheter april 2023

25-04-2023: 

Ny fond inkluderas i ordinarie utbud – Aberdeen Standard Asian Sustainable Development Fund

Aberdeen Asian Sustainable Development Equity Fund har som mål att skapa avkastning genom positiv påverkan. Fonden är mörkgrön (artikel 9-klassad), där hållbarhetsanalysen är en integrerad del av investeringsprocessen.

Förvaltaren investerar i lönsamma bolag med tydlig tillväxt som kan mappas mot något av FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG-mål).

För tillfället har fonden störst exponering mot dessa globala hållbarhetsmål:

  • 7. Hållbar energi
  • 1. Ingen fattigdom
  • 9. Hållbar industri och infrastruktur
  • 3. God hälsa och välbefinnande

Förvaltarna ser Asien som ett område med stora möjligheter för avkastning. Asien behöver takta upp kommande år för att uppnå hållbarhetsmålen. Nytt kapital ska följaktligen investeras inom hållbara verksamheter, vilket öppnar upp för stora avkastningsmöjligheter.

Fond Aberdeen Standard Asian Sustainable Development Fund
ISIN LU2153591669
Handelsvaluta Euro
Förvlatningsavgift 1,30 %

 

19-04-2023:

Fonderna Cicero Sverige och Cicero Nordic Corporate Bond - Valutaexponering SEK stängda för handel 19-21/4-2023

Fonderna Cicero Sverige (ISIN SE0012853828) och Cicero Nordic Corporate Bond - valutaexponering SEK (ISIN SE0005757275) är stängda för handel den 19-21/4. Anledningen är att andra fonder ska fusioneras in i dem.

 

Fonder Ryssland

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.