En av tio barnfamiljer måste gå från hus och hem vid större inkomsttapp

I en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Movestic Liv & Pension uppger en av tio barnfamiljer att de skulle behöva gå från hus och hem om hälften av familjens inkomst skulle försvinna.

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur svenska hushåll uppfattar sårbarheten i det egna hushållets ekonomi. Coronapandemin har bland annat lett till en lägre framtidstro bland hushållen , stigande arbetslöshet och långa sjukskrivningar för Covid-drabbade.

Ungefär sex av tio (63 procent) säger att de skulle kunna bo kvar, men behöva sänka hushållets kostnader om hälften av hushållets totala inkomst skulle försvinna. Drygt en femtedel (22 procent) av barnfamiljerna anger i undersökningen att de skulle kunna bo kvar i sin bostad utan att behöva sänka sina kostnader överhuvudtaget, även om hälften av hushållets inkomst försvann.

– Syftet med undersökningen har varit att se närmare på beredskapen i svenska familjer för oväntade inkomstbortfall som måste kompenseras med sparande, försäkringar eller sänkta kostnader. Pandemin har triggat en aktivitet hos våra kunder. Många har hört av sig för att få stöd och hjälp med att förstå det skydd man har genom sina försäkringar kopplade till såväl tjänstepension som hälsa och även livförsäkring, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Yngre och personer som bor i hyreslägenhet anger i större utsträckning att de skulle behöva flytta vid ett inkomstbortfall. Barnfamiljer anger i större utsträckning än familjer utan barn att de skulle behöva anpassa sin kostnadsnivå vid ett inkomstbortfall även om de oftast räknar med att kunna bo kvar.

– Givetvis finns det stora skillnader och det ekonomiska skyddet varierar mellan olika grupper. I dag ligger ett stort ansvar på den enskilde individen för att säkra sin ekonomiska trygghet på kort och på lång sikt, säger Linnéa Ecorcheville.

Undersökningen är genomförd med 1037 svenskar i ålder 18–79 år.

 

För ytterligare information:

Helena Olsson, Kommunikationschef
helena.olsson@movestic.se
070–4499200

Trygghet för dina kära
Om det otänkbara skulle hända dig ger livförsäkringen trygghet till dina kära.
Så funkar en livförsäkring
Vad innebär en livförsäkring? Kolla in vårt exempel för att få koll på vad en livförsäkring kan innebära.