Bra betyg för Movestics hållbarhetsarbete

Movestic har fått sin första utvärdering av UNPRI, FN-initiativet för ansvarsfulla investeringar. Inom samtliga områden får Movestic ett betyg som är bättre eller i enlighet med medianbetyget för sin jämförelsegrupp.

Movestic är ett av de bolag som skrivit under FN-initiativet för ansvarsfulla investeringar, UNPRI, som syftar till att öka investerares ansvarsfulla agerande inom etik och miljö.

Varje år granskas bolagen som undertecknat avtalet utifrån sex olika principer, och det står nu klart att Movestic får ett fint resultat i sin första utvärdering. Enligt UNPRI har Movestic presterat bättre eller i enlighet med medianbetyget för sin jämförelsegrupp inom samtliga moment. Här kan du se hela UNPRI:s utvärdering av Movestic (pdf).

För dig som är intresserad av vilka fondbolag på vår plattform som har signerat UNPRI och vilka andra hållbarhetsmärkningar som fonderna har – kolla in vår Hållbarhetssammanställning (pdf). Där får du en samlad bild över alla våra fonder utifrån olika hållbarhetsaspekter:

  • Movestics egna hållbarhetsbetyg
  • Morningstar Sustainability Rating
  • UNPRI
  • Swesif Hållbarhetsprofil
  • Uteslutningar av tillgångar
  • Särskilt hållbarhetsfokus