Pressmeddelande 1 april 2022

Kraftigt ökade premievolymer för Movestic under 2021

Movestic Liv & Pension redovisade under 2021 kraftigt ökade premievolymer, från 4,0 miljarder SEK till 10,5 miljarder. Kapitalet under förvaltning ökade med 31% från 40,7 till 53,4 miljarder SEK. Bolagets resultat före skatt uppgick till 131,9 MSEK (221,3), en minskning från föregående år som då präglades av engångseffekter hänförliga till likvidation och avveckling av intresse- och dotterbolag.

 

Den starka tillväxten resulterade i en mer än fördubblad marknadsandel, från 1,1 procent till 2,5 procent. Bakom de ökade premievolymerna ligger en stor tillväxt inom depåförsäkringar.

 

- Vi har ett starkt år bakom oss med både tillväxt och ett bra resultat, säger Linnéa Ecorcheville, VD för Movestic Liv & Pension. Efterfrågan på sparande, tjänstepension och försäkringar för livet och hälsan fortsätter att öka.

 

Under året har arbetet med att erbjuda kunder och förmedlare digitala tjänster i framkant fortsatt. Bland annat lanserades en ny version av Movestics uttagsplanerare, den första på marknaden som möjliggör ett helt digitalt uttag av tjänstepension till ett fast belopp.

 

Den sjukförsäkring som ingår i Movestics tjänstepensionsplan kompletterades under 2021 med en ny digital tjänst för att förebygga sjukskrivning kopplad till stress, Movestic Omtanke. Tjänsten, som med hjälp av biodata samlar in insikter för att ge helt individanpassade råd, erbjuds tillsammans med Linkura.

 

- I kölvattnet av pandemin har vi sett flera trender med bäring på vår verksamhet. Det försäkringsbaserade sparandet växte under 2021, både vad gäller tjänstepension och privat sparande i kapitalförsäkring. Dessutom har pandemin med distansarbete satt nytt ljus på den psykosociala arbetsmiljön och ett långt och hållbart arbetsliv, säger Linnéa Ecorcheville.

 

Under året genomgick 33 fonder från svenska och internationella fondbolag bolagets utvärderingsprocess och adderades till fondutbudet. Vid slutet av året genomfördes också den årliga hållbarhetsgenomlysningen av fonderna i utbudet, 9 av 10 fonder är nu hållbara enligt bolagets trafikljusmodell. Fondutbudet har under året även klassificerats enligt det nya EU-regelverket, SFDR, 68 procent av fonderna är så kallade artikel 8-fonder (”ljusgröna”) och 9 procent är artikel 9-fonder (”mörkgröna”).

 

Movestics årsredovisning för 2021 kan läsas i sin helhet här.

 

s_Linnea-Ecorcheville_Movestic_2019-01-14_082_Screen.jpg

Linnéa Ecorcheville, VD Movestic

 

För mer information, kontakta:

Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke, Movestic
Tel: 070-4499200
helena.olsson@movestic.se

 

Om Movestic

Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande inom tjänstepension och privat sparande, samt försäkringar för livet och hälsan. Inom tjänstepension är Movestic bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 av Kinnevik och ägs idag av den brittiska försäkringskoncernen Chesnara Plc. För mer information besök www.movestic.se.

Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Trygga ett hållbart arbetsliv
Genom förebyggande tjänster, utökad ekonomisk trygghet vid sjukskrivning och hjälp vid återgång till arbete får du och dina anställda hjälp via sjukförsäkringen Må väl.