Årsbesked för inkomstår 2022

Vid månadsskiftet februari-mars kommer du som kund hos Movestic kunna ta del av ditt årsbesked för 2022 på Mina Sidor.

Ett årsbesked är en sammanställning över det ekonomiska engagemang man har hos ett bolag. Årsbeskedet berättar oavsett sparform:

  • Hur kapitalet har förändrats över året
  • Ger en en överblick över de insättningar som har gjorts och hur värdeutveckling av kapitalet har sett ut
  • Eventuella skatter och vilka avgifter du betalar för ditt sparande

Ta del av ditt årsbesked

Logga in med BankId på Mina Sidor för att läsa ditt årsbesked.

Till Mina Sidor

Tre anledningar att läsa ditt årsbesked

Vi listar varför du ska bry dig om dina årsbesked