Investera i biologisk mångfald

En ny impactfond från UBAM är nu tillgänglig hos Movestic

Ny impactfond siktar på klimatpositiva investeringar - utan att tumma på avkastningen

UBAM Biodiversity Restoration är en aktivt förvaltad global impactfond med fokus på biologisk mångfald.

Fonden är unik i sitt slag om att främja biologisk mångfald, med målet att skapa hög avkastning, både nu och i framtiden.

 

När den biologiska mångfalden minskar rubbas balansen i ekosystemen. Utan en fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi.

 

Förvaltarna av fonden investerar i noterade bolag som skyddar och återskapar biologisk mångfald. Det innebär bolag som bidrar med lösningar för en effektivare resursutnyttjande och för att begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser – det vill säga minska bolagens klimatavtryck.

 

Med sitt egenutvecklade verktyg identifieras bolag som passar portföljen. På så sätt har de kunnat bygga upp ett unikt samarbete mellan finans, företag och intresseorganisationer. Hög avkastning ska inte behöva göra avkall på biologisk mångfald, eller tvärtom.

 

Fjärdedel av förvaltningsavgiften går till organisationer som främjar biologisk mångfald

25 % av förvaltningsavgiften skänks till två organisationer: Cambridge Conservation Initiative och Peace Parks Foundation, som båda bidrar till biologisk mångfald.

 

 

UBAM Biodiversity Restoration

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.
Investera i grön omställning
Blandfond i modern tappning investerar i grön teknik i kombination med börshandlade fysiska ädelmetaller. 60 procent, byggs av bolag inom grön teknik. 40 procent mot ädelmetaller, främst guld.