Pandemi, inflation och höga värderingar.

Movestics investeringsdirektör Stefan Klohammar tipsar om tre frågor att hålla ögonen på inför 2022.

 

1. Inflationen

I takt med att ekonomin som under COVID har gått på sparlåga nu tagit fart igen har också inflationen ökat. Vi ser det runt om i världen och i Sverige presenterades i december den högsta inflationen på 28 år. Många har sparat under pandemin och vill nu konsumera igen och därför stiger priserna. I början av pandemin var det också många priser som stod stilla eller till och med sjönk, till exempel oljepriset, och nu ser vi den motsatta effekten.

 

Ytterligare en effekt av pandemin är att många som då blev av med sina jobb har sökt sig vidare till andra branscher och yrken och inom till exempel hotell och restaurang är det nu brist på arbetskraft, vilket också kan leda till högre löner och högre priser.

 

Skulle inflationen bita sig fast och till exempel leda till stora löneökningar på bred front, kommer Riksbanken och andra länders centralbanker att behöva höja räntorna.  

 

Betydligt högre räntor, där obligationer till exempel ger 4 procent istället för 0,34 skulle sannolikt påverka priserna på aktier avsevärt. I klartext handlar det om en tillbakagång till värderingar som ligger mer i linje med hur det sett ut historiskt, och inte, som nu, väsentligt mycket högre i alla modeller/sätt att jämföra och ganska långt ifrån det historiska snittet.

 

2. De höga värderingarna på aktier

Värderingar av vissa sektorer på aktiemarknaden är inte bara höga på grund av låga räntor, utan på grund av låga räntor i kombination med stora förväntningar på framtiden. Så länge räntorna inte går upp kan det fortsätta ett tag, men man bör också hålla ögonen på att vinsterna faktiskt kommer.

 

En av konsekvenserna med låga räntor är att företag kan leva länge på lånade pengar utan att gå med vinst.

 

Samtidigt gäller också det motsatta. De billiga pengarna har föranlett att fler företag har fått möjligt att köra på. En andel av dessa tillhör kategorin som, felaktigt, inte hade fått finansieringen i en stram 1990-tals miljö, men som blir succéer när fler får chansen. Lite som med barnen och fotbollen. Desto fler som håller på länge, desto större chans att hitta en Zlatan i 15-årsåldern.

 

3. Omikron och "The resurrection of COVID".

Det tredje att hålla ögonen på är förstås COVID och nya mutationer.

Världens ekonomier och därmed aktiemarknader har återhämtat sig väl efter de stora nedgångarna under våren 2020, inte minst med hjälp av snabba och omfattande offentliga stöd. Frågan är dock om dessa stöd kan bestå om pandemin skulle gå in i en djupare fjärde våg, eller femte.

 

Samtidigt, vi har lärt oss att ständigt ompröva vad som är ”normalt” och hitta nya möjligheter i förändrade, vanor, beteenden och konsumtionsmönster. Om vi vaccinerar oss och begränsar skadan på liv och hälsa behöver pandemin i slutänden inte vara dålig för ditt pensionssparande.

 

Stefans krönika handlar om saker och ting som han funderar på för stunden och bör inte ses som budskap Movestic som helhet står bakom. Han gillar fotboll och fonder. 

Av: Stefan Klohammar, Investeringsdirektör hos Movestic.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.