Grönt betyg till 91 procent av fonderna i Movestics utbud

Pressmeddelande 27 april 2022
För femte året i rad publicerar Movestic en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud.
Enligt bolagets egen trafikljusmodell får i år 91 procent av fonderna betyget grön, en ökning från 83 procent föregående år. Påverkansarbetet blir alltmer aktivt, men exkludering är fortfarande den vanligaste hållbarhetsstrategin.

Sett över hela femårsperioden har andelen fonder med betyget grön ökat från 47 till 91 procent. Movestics hållbarhetsbetyg är en sammanvägning av information om fondernas hållbarhetscertifieringar, en enkätundersökning och en analys av hur fondbolagen arbetar med att implementera de policys de har. Syftet är att förenkla för sparare att investera hållbart.

– Under de fem år vi har ställt frågor till fondbolagen har kvaliteten på hållbarhetsarbetet bland fonderna i Movestics fondutbud förbättrats och strategierna utvecklats, säger Andreas Söderström, fondanalytiker på Movestic. Fondbolagen arbetar fortfarande primärt med exkludering av bolag, men allt fler fondbolag, både stora och små är också mer aktiva med proaktivt påverkansarbete.

Den vanligaste sektorn att exkludera är kärnvapen. 88 procent av fonderna i utbudet exkluderar bolag som är aktiva inom kärnvapen. 83 procent av fonderna exkluderar vapen, en ökning från 40 procent för tre år sedan, och 72 procent av fonderna exkluderar fossila bränslen också där en ökning från 40 procent på tre år.

– Just vapen är intressant. Vi har de senaste åren sett en snabb ökning av antalet fonder som exkluderar sektorn, men efter Rysslands invasion av Ukraina har en helt annan diskussion tagit fart som handlar om att investera mer i försvarsindustrin. Det ska bli intressant att följa upp detta framöver, säger Andreas Söderström.

Den vanligaste hållbarhetsfrågan fonderna i utbudet arbetar aktivt med är att bekämpa klimatförändringarna. 62 procent av fonderna i utbudet fokuserar på klimatet.

Fyra procent av fonderna i utbudet får betyget gul, vilket betyder att de inte lever upp till Movestics krav, men bedriver ett aktivt arbete för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Ca fyra procent av fonderna i utbudet får betyget röd, vilket betyder att fonden inte bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Fonder med betyget röd är passivt förvaltade indexfonder.

– Passivt förvaltade fonder har som huvudsaklig uppgift att investera i samtliga tillgängliga aktier i ett givet index. Dessa fonder har inte samma möjlighet att arbeta med positiva eller negativa urval baserat på hållbarhetskriterier om inte detta på förhand framgår av fondens mandat, säger Andreas Söderström.

Hållbarhetssammanställningen omfattar samtliga fonder i Movestics publika fondutbud. Syftet är att hjälpa sparare att sortera i den information som ges kring fondernas hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmärkningar som finns. Sammanställningen finns att läsa i sin helhet här.

Movestics fondutbud är tillgängligt för kunder som sparar till tjänstepension eller privat via fondförsäkring eller kapitalförsäkring. Fonder som inkluderas i Movestics utbud genomgår först en kvalitetskontroll där fonden utvärderas utifrån ett antal olika parametrar, bland annat förvaltarens erfarenhet, filosofi och process, fondbolagets hållbarhetsarbete, och definierade processer för regelefterlevnad.

 

För mer information, kontakta:

Helena Olsson, Chef Kommunikation & Varumärke, Movestic
Tel: 070-4499200
helena.olsson@movestic.se

 

Om Movestic

Movestic Liv & Pension är ett pensionsbolag som tillhandahåller individanpassat pensionssparande inom tjänstepension och privat sparande, samt försäkringar för livet och hälsan. Inom tjänstepension är Movestic bland annat valbart för tjänstepension ITP och SAF-LO. Företaget har huvudkontor i Stockholm, grundades år 2000 av Kinnevik och ägs idag av den brittiska försäkringskoncernen Chesnara Plc. För mer information besök www.movestic.se.

Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Flexibelt fondsparande: Kapitalförsäkring
Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar. Det är enkelt att komma igång. Ansök digitalt på några minuter.