8 av 10 fonder får grönt ljus i Movestics hållbarhetssammanställning

Som en hjälp till sparare och kunder publicerar Movestic, för fjärde året i rad, en sammanställning över hållbarhetsarbetet i de fonder som ingår i Movestics fondutbud.

Enligt bolagets trafikljusmodell får i år 83 procent av fonderna betyget grön, en ökning från 69 procent föregående år. Den vanligaste hållbarhetsfrågan att fokusera på är klimatet, men mest ökar fokus på området hälsa och välbefinnande.

Sett över en treårsperiod har andelen fonder med betyget grön ökat från 66 till 83 procent. Betyget grön innebär att hållbarhetsarbetet är på nivån ”best practice”. 11 procent av fonderna får betyget gul, vilket betyder att fonden inte lever upp till Movestics krav, men bedriver ett aktivt arbete för att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

– Många fondbolag har klimatet som främsta hållbarhetsfråga, men intressant är att under 2020 har fokus på området ”hälsa och välbefinnande” ökat, säger Andreas Söderström, fondanalytiker med ansvar för hållbara investeringar på Movestic.

60 procent av fondbolagen anger att de arbetar med ”hälsa och välbefinnande” som en del av sin hållbarhetsstrategi, jämfört med 22 procent föregående år. 76 procent av fonderna i utbudet fokuserar på klimatet, (57 procent föregående år).

– Från våra kunder har vi sett ett ökat intresse för hållbart sparande under året, vilket drivs på ytterligare när fonder med tydlig hållbarhetsprofil presterar bra. Den fond i vårt utbud som under 2020 steg allra mest, BNP Transition Energy (+155%), investerar till exempel i energiomställningen, säger Andreas Söderström.

4 procent av fonderna i utbudet får betyget röd, vilket betyder att fonden inte bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Fonder med betyget röd är passivt förvaltade indexfonder.
– Betyget visar på utmaningen vissa indexfonder har när det kommer till hållbarhet, säger Andreas Söderström.

Hållbarhetssammanställningen omfattar samtliga fonder i Movestic fondutbud. Syftet är att hjälpa sparare att sortera i den information som ges kring fondernas hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmärkningar som finns. Betyget är en sammanvägning av information om fondernas hållbarhetscertifieringar, en enkätundersökning och en analys av hur fondbolagen arbetar med att implementera de policys de har.
Läs sammanställningen i sin helhet!

Movestics fondutbud är tillgängligt för kunder som sparar till tjänstepension eller privat via fondförsäkring eller kapitalförsäkring. Fonder som inkluderas i Movestics utbud genomgår först en kvalitetskontroll där fonden utvärderas utifrån ett antal olika parametrar, bland annat förvaltarens erfarenhet, filosofi och process, fondbolagets hållbarhetsarbete, och definierade processer för regelefterlevnad.


För ytterligare information:
Helena Olsson
Kommunikationschef
Helena.olsson@movestic.se
070-4499200