Rörlig och rörig marknad

I samband med coronavirusets framfart har vi varit med om några av de värsta börsdagarna i nutid. Det råder fortsatt osäkerhet för hur världens aktie- och kreditmarknader kommer att utvecklas. Svängningarna på börsen är stora och späs på av ett sjunkande oljepris efter ett priskrig mellan Ryssland och Saudiarabien.

“When you walk through a storm hold your head up high and don't be afraid of the dark, at the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark”.

Raderna ovan inleder fotbollshymnen You´ll Never Walk Alone framförd av Gerry & The Pacemakers. 20 mars spelades sången samtidigt på över 150 radiostationer runt om i Europa som ett uttryck för solidaritet i rådande tider när osäkerheten sprider sig världen över. 

Stora fall på börserna är inte unikt historiskt sett, många börser upplever dessa typer av fall med olika mellanrum. Vad som framkallat fallen historisk har till exempel varit IT-bubblan som sprack vid millenniumskiftet, terrordåd eller tidigare pandemier som svininfluensan och SARS. Alla har haft en mycket negativ påverkan på ekonomin, samtidigt som inverkan historiskt sett varit relativ kortlivad. Ser man till tidigare kriser kommer marknaderna att normaliseras och investerarnas riskaptit kommer att komma tillbaka.

I nuläget är det svårt att se hur lång tid det tar till en vändning. Vi ser redan nu stora ekonomiska följder med varsel och permitteringar inom flertalet sektorer. Företag, tillväxt och arbetslöshet påverkas hårt. Vändningen kommer att komma och de ekonomiska konsekvenserna kommer förhoppningsvis på lång sikt inte att bli så stora. Håll ut och rid ut stormen!

”At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark”