Det ska vara smidigt

Alltid smidig skadereglering
Vi på Movestic gör vårt yttersta för att ge god service och ge ett gott omhändertagande i vår skadehantering.

När du som arbetsgivare försäkrar din personal är vi din partner med det gemensamma målet att på bästa sätt tillvarata ditt ansvar som arbetsgivare.

Vi hanterar varje försäkringsfall snabbt och korrekt för att hjälpa och stötta dina anställda i en kritisk livssituation.

Allt du behöver

Allt du behöver som arbetsgivare

Med våra personalförsäkringar kan du ge dina anställda en mycket uppskattad trygghet som exempelvis livförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Erbjud utökad trygghet

Visa att du bryr dig om din personal lite extra. Vi hjälper dig att skapa unika lösningar för din personal.

Med rådgivning får du hjälp att ge dina anställda trygghet
Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.