Tjänstepension för företag utan kollektivavtal

Pensionsförsäkring för företag

Erbjud dina anställda tjänstepension, löneväxling och försäkringsskydd. 

Teckna en pensionsplan som anpassas efter ert företag. Oavsett om ni vill administrera själva eller ta hjälp så hittar vi en lösning för er.

Anställda kan dessutom komplettera sitt sparande och försäkringsskydd med till exempel kapitalförsäkring eller livförsäkring.

 

Tjänstepension för företag

Tjänstepension för dina anställda – utan kollektivavtal

Om ditt företag saknar kollektivavtal finns det inget tvång på att betala in tjänstepension till dina anställda. Däremot är det många som erbjuder sina medarbetare tjänstepension genom att upphandla det direkt, eftersom det är en viktig och efterfrågad förmån. Kollektivavtal passar inte alla slags företag, och kan kännas otympligt och inte riktigt anpassat för små och medelstora företag som är på en tillväxtresa.

Om du vill erbjuda förmåner och försäkringar som tar hand om medarbetarna både när de är arbetsföra eller om de blir sjukskrivna, då kan en direktupphandlad pensionsplan med olika tilläggsförsäkringar passa. Genom rätt försäkringar kan du attrahera rätt slags kompetenser, och hålla dina medarbetare friska genom innovativa tjänster.

Sjukförsäkring ingår i samtliga pensionsplaner

Förebygg stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen

I en välmående organisation kan chefer och medarbetare fokusera på att driva verksamheten framåt, istället för att hantera utmaningar kring stress. Med Movestic MåVäl kan du tidigt sätta in förebyggande stöd. För att undvika sjukskrivning och lång frånvaro.

Sjukförsäkring i pensionsplan

 

Försäkringar för företag ifall den anställda blir sjukskriven

Sjukförsäkring

Att ha en sjukförsäkring vid sjukfall innebär att den anställde någorlunda kan bibehålla samma levnadsstandard som innan sjukdomen. Vid en sjukskrivning blir det annars ett stort inkomstbortfall eftersom den statliga ersättningen för en sjukskrivning är begränsad. Det är vanligt att en kompletterande sjukförsäkring tecknas i de fall den anställde har en lön som överstiger SGI (sjukpenningens tak), som motsvarar 43 750 kr/mån (2023).

När anställda riskerar sjukskrivning: Förebyggande åtgärder

Med rätt insatser kan man i många fall förhindra en sjukskrivning genom förebyggande hjälp.

Med hjälp av Movestics sjukförsäkring MåVäl får individen bättre insikter om sin hälsa och en individuell handlingsplan för att ta steg till att förbättra sin situation. Av de som nyttjat tjänsten har 85 % blivit hjälpta ur riskzonen för utmattning. Alla involverade parter (samhälle, arbetsgivare och anställd) har stor nytta av att förebygga sjukdom.

När sjukdom inträffat: Det här ska du göra som arbetsgivare

Enligt lag har du som arbetsgivare ett rehabiliteringsansvar för dina anställda. Du ska underlätta för medarbetaren att komma tillbaka till jobbet så snart som möjligt genom arbetsanpassningar.

Anpassningarna kan handla om arbetstid, tillfälliga anpassningar av arbetsplatsen eller att arbetsuppgifterna förändras under tiden medarbetaren är sjuk, och bedöms kunna utföra visst arbete.

Då behöver du ta fram en rehabiliteringsplan

Om medarbetaren förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar, ansvarar du som arbetsgivare för att göra en rehabiliteringsplan, där medarbetaren medverkar i största möjliga mån. Planen ska vara på plats senast dag 30 i sjukperioden. Planen behöver hålla hög kvalitet och planerade insatser ska genomföras. I värsta fall, det vill säga en plan med låg kvalitet och insatser som inte genomförs, kan Försäkringskassan anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Med MåVäl får du som arbetsgivare hjälp att upprätta en rehabiliteringsplan.

På Försäkringskassans webb kan du hitta en mall för arbetsgivarens plan för återgång i arbete, hjälptexter och annan praktisk information. 

Få hjälp med åtgärder och rehabilitering genom en sjukförsäkring

Om den anställda råkat ut för en sjukdom eller ett olycksfall och nu är redo att börja jobba helt eller delvis, kan vissa sjukförsäkringar hjälpa till med en trygg och säker återgång till arbetet.

I Movestics sjukförsäkring ingår vårdrådgivning, hjälp med koordinering och planering för tillfrisknade och återgång till arbete.

I försäkringen ingår även bedömning av specialistläkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut, samtalsterapi samt en analys av arbetsplats.  

Billigare för arbetsgivaren att betala in tjänstepension

Det är en viss skatteskillnad på arbetsgivaravgifter som gäller för lön, och den särskilda löneskatten som gäller för tjänstepension. Därför är tjänstepension en förmån som gynnar både medarbetaren och företaget. Både gällande skatt och givetvis för den framtida lönen, det vill säga pensionen.

Tjänstepension: Sex procents skillnad i särskild löneskatt

6 %, eller mer exakt 5,8 %, är skillnaden mellan den särskilda löneskatten, 31,42%, som betalas av arbetsgivaren när den betalar lön – och den särskild löneskatten, 24,26 %, som betalas av arbetsgivaren när den betalar in till tjänstepension.

Många arbetsgivare väljer därför att betala denna ”mellanskillnad”, cirka 6 % extra, till pensionsinbetalningen. Det blir kostnadsneutralt för företaget, och resulterar i mer pension för medarbetaren.

Hur många procent av medarbetarnas lön ska betalas till tjänstepensionen?

En del företag följer samma modell som kollektivavtal. För tjänstepension innebär det 4,5 % av lönen, och 30 % på lön över 46 438 kronor (2023).

Företag utan kollektivavtal har också möjlighet att erbjuda en högre procent inbetalt till tjänstepensionen. Det kan vara en stark konkurrensfördel i jakten på den bästa arbetskraften. Enligt rapporten Karriär & Pension är tjänstepension avgörande när svenskarna byter arbetsgivare.

Tjänstepensionen till företagets medarbetare är i gång – nu då?

När tjänstepension och andra försäkringar tecknats, kan nästa steg se olika ut beroende på val av leverantör och vilket slags paket som har tecknats. För vissa räcker det med ett stort fondutbud, medan andra vill ha mer råd och stöd kring placeringar och val gällande pensionssparande och andra tilläggsförsäkringar.

Ta i beaktning kunskaps- och intressenivån hos dina medarbetare för att utvärdera vilket slags omkringliggande stöd som behövs. Utan rätt förståelse är det vanligt att pensionen ligger kvar i en så kallad entrélösning. Det är en bra start, men den är egentligen inte anpassad efter individens önskade risknivå och sparpreferenser.

Direktpension - komplement till tjänstepensionen

Här kan du läsa mer om direktpensionens fördelar för företagare och medarbetare.

Direktpension

Kontorsmiljö, illustration av möte med fem individer vid ett bord
Så här tecknar du tjänstepension till företaget

Två alternativ – färdig plan eller skräddarsydd

Ditt och ditt företags behov är i centrum. Därför kan du välja en färdig lösning, eller en skräddarsydd.

1. Färdigutformad pensionsplan för företaget

Teckna snabbt på webben
    • Teckna enkelt, du slipper blanketter och papperstrassel
    • Fixa själv, hantera medarbetares tjänstepension tryggt på Mina Sidor Företag
    • Prisvärt och flexibelt, enkelt att anpassa för dig och dina medarbetare

 

Mer om Movestic Komplett

2. Skräddarsydd pensionslösning för företaget

Inget företag är det andra likt. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dig och dina medarbetare.

Att hitta en bra lösning för er tjänstepension är vår specialitet. Här hittar du flera olika pensionslösningar. Allt från att du fixar det mesta själv via Mina Sidor Företag, till fullservicelösningar där vi hjälper dig med allt från rådgivning för företag och anställd till löpande administration.

 

Mer om Movestic Extra

En liten förändring med stor effekt

–  Att skapa förståelse gällande den framtida lönen för både företagare och anställda, är något av det mest intressanta inom mitt arbete. En liten förändring idag, kan skapa stor frihet när pensionen väl är här, säger Anton Linder, Key Account Manager på Movestic.
Porträtt på Anton Linder, Movestic
Guide - Så här pratar du pension
Tjänstepension för företagare
Så här förvaltas pensionspengarna
Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.