Företag Privat

Vem har tjänstepension ITP?

Vem är det som kan få tjänstepension ITP?

Det är tjänstemän inom den privata sektorn som jobbar på företag med kollektivavtal har antingen ITP 1 (född 1979 och senare) eller ITP 2 (född 1978 och tidigare).

Du börjar tjäna in tjänstepension ITP samma månad som du fyller 25 år.