Företag Privat

FAQ ITP: Vem har tjänstepension ITP?

Vem är det som kan få tjänstepension ITP? Och vad är det för skillnad på ITP 1 och ITP 2? ITP är för tjänstemän inom den privata sektorn, som jobbar på företag med kollektivavtal. Antingen tillhör du ITP 1 eller ITP 2. Enklaste sättet att ta reda på vad du tillhör är att logga in på collectum.se och kolla.

Huvudregel:

Du tillhör  ITP 1 om du är född 1979 och senare.

Du tillhör ITP 2 om du är född 1978 och tidigare. Men det kan också vara så att din arbetsgivare valt att alla, oavsett ålder ska tillhöra ITP1. Så för att veta säkert, logga in på collectum. se eller hör med din arbetsgivare.  

Du börjar tjäna in tjänstepension ITP samma månad som du fyller 25 år.

Vem har tjänstepension ITP1 och ITP2

Lite mer om ITP 1

Det här är en premiebestämd ålderspension, det betyder att premien men inte pensionen är bestämd på förhand. 

Du väljer själv förvaltare och sparform för hela beloppet. 

Hur stor pension blir det?

Det är omöjligt att säga på förhand, eftersom pensionens storlek beror på din lön, hur länge du kommer att ha ITP 1 och sen hur pengarna utvecklas där de är placerade. 

I ITP 1 ingår Sjukpension och Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Du kan välja att lägga till Återbetalningsskydd och Familjeskydd. 

Lite mer om ITP 2

Det här är en förmånsbestämd ålderspension som betyder att pensionen, men inte premien är bestämd på förhand. 

Pensionen är i två delar: 

A. Din förmånsbestämda del förvaltas av Alecta. Denna del är ITP 2.

B. Din premiebestämda del kan du själv placera. Den kallas ITPK. 

I ITP 2 ingår Sjukpension, Tjänstegruppliv (TGL) och Familjepension (om du har en årslön över 468 750 kr). Du kan välja att lägga till Återbetalningsskydd och Familjeskydd. 

>>Tillbaka till ITP-sidan