Företag Privat

FAQ ITP: Vad är tjänstepension?

En tjänstepension är ett pensionssparande och det är din arbetsgivare som betalar och sparar åt dig. 

Du kan ha en tjänstepension via ett kollektivavtal, till exempel en ITP om du är tjänsteman. Det går också att ha en individuell tjänstepension men det som är gemensamt är att det är din arbetsgivare  som varje månad betalar in pengar till en tjänstepensionsförsäkring i ditt namn.

Du som är den anställde, kan inte ta ut pengarna medan du arbetar, utan får tillgång till den först när du blir pensionär. 
>> När och hur betalas pensionen ut?

Påverka framtiden - välj! 

Det du kan göra medan du arbetar är att påverka hur kapitalet ska förvaltas. Det betyder att du kan välja hur du vill att dina pensionspengar ska växa genom att styra var de förvaltas någonstans. Därför är det viktigt att välja noga och även se över sina val med jämna mellanrum för tjänstepensionen kommer att utgöra en stor del av din framtida pension.

Mer om kollektivavtalad tjänstepension

Det är arbetsmarknadens parter som gör själva upphandlingen av de försäkringsbolag som ska få förvalta tjänstepensionerna. Ofta är det upphandling vart tredje år. Det finns också en valcentral som sköter administrationen av din arbetsgivare pensioner. För ITP är Collectum valcentral och det är där det går att läsa om vilka valalternativ som finns och där finns också möjlighet att jämföra avgifter och övriga villkor.  
>> Har jag tjänstepension ITP?

>> Tillbaka till ITP-sidan