Företag Privat

FAQ ITP: Vad är det för skillnad på traditionell försäkring och fondförsäkring?

När det gäller pensioner talas det om traditionell försäkring och fondförsäkring och syftar då på traditionell förvaltning eller fondförvaltning. 

I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som placerar pengarna i en mix av räntebärande papper, aktier och fastigheter. Det är traditionell förvaltning. Ibland säger man trad.

En fondförsäkring är en försäkring som alltid är anknuten till fonder som förvaltas av fondförvaltare. Du själv väljer fonder och risknivå.
Traditionell försäkring har historisk sett haft lägre risk och lägre avkastning än fondförsäkring.

>>Tillbaka till ITP-sidan