Företag Privat

FAQ ITP: Vad är återbetalningsskydd?

Med ett återbetalningsskydd betalas 100 % av dina pensionspengar ut till någon av dina efterlevande om du skulle avlida innan pensionen betalas ut. Du bestämmer själv vem som i så fall ska få din pension. Du kan välja mellan:


1. make, maka, registrerad partner eller tidigare make, maka, registrerad partner
2. sambo eller tidigare sambo
3. barn, styvbarn och fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt 1 eller 2.


Väljer du att inte ha återbetalningsskydd så får du lite mer pengar till din pension, så kallad riskkompensation. Vill du ha återbetalningsskydd väljer du det hos Collectum.

>>Tillbaka till ITP-sidan