Företag Privat

Bästa fonden är den som ger mest avkastning

För den som följer pensionsdebatten är det lätt att tro att vägen till en bra pension går via låga fondavgifter. Men det är viktigt att komma ihåg att storleken på din framtida pension inte bestäms av hur lite du betalar i avgift, utan av hur mycket du får i avkastning.
Pensionen är din framtida lön, och hur stor den blir kommer att påverka din tid som pensionär. En stor del av pensionen bestämmer staten över, men i din tjänstepension och premiepension har du möjlighet att själv välja fonder och därmed påverka utvecklingen.
För att kunna göra ett medvetet fondval är det viktigt att du har tillräckligt med information om olika alternativ innan du väljer. Först då kan du göra ett val som innebär att du vet vad du får men också vad du väljer bort. Därför tycker vi det är viktigt att du har koll på det här när du ska välja fonder nästa gång:

Indexfonder – kostar lite mindre och ger begränsad avkastning

►Kostar mindre eftersom förvaltaren inte gör några aktiva val för fondens placeringar, utan följer ett bestämt index för en viss marknad

►Ger dig möjlighet att få motsvarande avkastning som index men aldrig något utöver det.

 

Aktivt förvaltade fonder – kostar lite mer och ger möjlighet till mer i avkastning

►Kostar vanligtvis lite mer än en indexfond eftersom förvaltaren gör aktiva val för fonden, i syfte att prestera bättre än ett specifikt index

►Ger dig chans att få en bättre avkastning än genomsnittet på marknaden, vilket kan göra stor skillnad för hur mycket du får att leva på när du blir pensionär.

 

 

Tricket: jämför avkastning - inte avgifter

All avkastning redovisas efter avgifter. Det innebär att du alltid kan jämföra fonders avkastning med varandra och därigenom se vilken fond som har presterat bäst, oavsett vad den kostar.
Om du vill jämföra fonder gör du det enklast på Morningstar.se. Så gå in och jämför - det är några minuters god investering för din framtid!

Missa inte vårt nyhetsbrev!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic.