Aktuellt om Movestic Avancera

Här hittar du aktuell information om fonderna Movestic Avancera 85 och Movestic Avancera 75.
Är ditt sparande skyddat med Movestic Avancera?
Movestic Avancera är en blandfond med skydd och har ett golv för hur mycket den som mest kan falla i värde. Fonden svänger mindre upp och ner jämfört med en fond utan skydd.

Sedan världens börser, som en effekt av Corona-utbrottet, började vända nedåt i slutet av februari har Movestic Avancera visat sig fungera bra. Fondernas skyddsmekanism har styrt risken i portföljen och per automatik minskat de riskfyllda tillgångarna. Movestic Avancera har så här långt gjort det de är konstruerade för att göra. Det vill säga skydda ditt kapital vid nedgång, men även säkerställa att du är med när det vänder.

Movestic Avancera håller emot i nedgång, och fonden följer också med i uppgång. Eftersom den har ett skydd kommer det att ta lite tid för Movestic Avancera att anpassa sig till en stigande marknad. När marknaden vänder och börjar stiga igen blir därför rekylen långsammare än för en fond utan skydd. Det är detta som är hela idén med Movestic Avancera, ett hårt skydd vid nedgång som betalas av att uppgången går långsammare än för en fond som inte har något skydd alls. Över tid ökar dock aktieexponeringen i uppgång och därmed också avkastningen. Movestic Avancera är en fond för den som inte vill ha de stora svängningarna utan en långsiktigt stabil värdetillväxt.

Utveckling Movestic Avancera
Indexerad utveckling av Movestic Avancera.
utveckling corona
Daglig utveckling av personer diagnostiserade med Covid-19.
Kontakt
Undrar du något?
Har du en fråga om Movestic eller funderar du över något du läst på denna sida är du varmt välkommen att kontakta oss.
Läs mer

börsoro
Corona och börsen
Världens marknader reagerar på spridningen av Corona-viruset och oron för effekterna på kort och lång sikt är stor. Movestics investeringsdirektör Stefan Klohammar resonerar kring frågorna.
Movestic Avancera
Mer om Movestic Avancera
Movestic Avancera är i grunden en fond med en global exponering i olika tillgångar.
Logga in
Följ ditt sparande
Logga in på Mina Sidor för att följa ditt sparande hos Movestic.