Vad händer om jag inte gör något val för min ITP?

Om du inte själv väljer hur din ITP ska placeras hamnar hela ditt kapital i traditionell förvaltning.

Att välja placering för sin ITP är en frivillig möjlighet för den som vill. Du kan välja mellan två placeringsformer, traditionell försäkring eller fondförsäkring.

  • Traditionell försäkring innebär lägre risk och innehåller garantier
  • Fondförsäkring innebär högre risk och innehåller ingen garanti, men kan potentiellt ge större avkastning.

Läs mer om att spara i fonder

 

Är du osäker på varför det är viktigt att göra ett ITP-val, ring gärna vår kundservice på 08-120 393 20.

Välj Movestic hos Collectum

ITP hos Movestic
Ta del av mer information och vanliga frågor och svar om ITP hos Movestic.