Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsbegrepp för olika ekonomiska skydd för din pension. Det ger dina nära och kära ekonomisk trygghet om du skulle avlida men ger dig något lägre pension.

Så fungerar efterlevandeskydd för pension

Om du skulle avlida innan du tagit ut all din pension ärver staten och andra pensionssparare dina pensionspengar per automatik. Vill du i stället att dina nära och kära ska ärva pengarna har du möjlighet att teckna efterlevandeskydd för din pension.

Du måste i regel aktivt välja och lägga till efterlevandeskydd för din pension. När du väljer till efterlevandeskydd blir din pension något lägre eftersom du då inte får ta del av det som kallas arvsvinst (det vill säga andras personers pensionspengar som avlidit och inte valt efterlevandeskydd).

Efterlevandeskydd allmän pension

Din allmänna pension består av två delar, inkomstpension och premiepension. För premiepensionen har du möjlighet att välja till efterlevandeskydd. När du du att lägger till efterlevandeskydd omvandlas din premiepension till en försäkring som gäller för två personer och beräknas utifrån både din och din makes/sambos ålder. Du ansöker om skyddet i samband med att du ansöker om att ta ut din premiepension, läs mer hos Pensionsmyndigheten

Inom din allmäna pension kan du också ha rätt att få änkepension eller omställningspension

Efterlevandeskydd tjänstepension

Vilken tjänstepension du har är individuellet. För de flesta tjänstepensionslösningar kan du välja till efterlevandeskydd. När det gäller tjänstepension är det vanligast att du tecknar ett så kallat återbetalningsskydd.

Är du osäker på vilken tjänstepension du har fråga din arbetsgivare eller använd minpension för att se vilket eller vilka bolag som har hand om din tjänstepension.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd betalas ut till en så kallas förmånstagare månadsvis, som en vanlig pension. Det vanligaste är att ens make/maka, sambo eller registerad sambo är förmånstagare, den som får pengarna. Vill du välja någon annan som förmånstager behöver du kontakta bolaget som hanterar din tjänstepension.

Om du avlider efter att din pension har börjat betalas ut kommer din tjänstepension att fortsätta betalas ut till din valda förmånstagare. Om du inte hunnit börja ta ut din pension får förmånstagaren hela beloppet som finns i försäkringen utbetalat under minst fem år.

Du kan välja att lligga till återbetalningsskydd när du vill. Du kan behöva fylla i och skicka in en hälsodeklaration. 

Familjepension

Familjepension eller garanterat efterlevandeskydd innebär att ett förutbestämt belopp betalas ut under minst fem år till din valda förmånstagare om du skulle avlida innan du börjat ta ut din pension. Det här skyddet gäller bara under tiden du inte börjat ta ut din pension. Till skillnad från återbetalningsskydd behöver du varje månad betala en avgift för familjepension. Avgiftens storlek beror på hur stor du väljer att den månatliga utbetalningen ska vara och hur länge utbetalningarna ska pågå.

När du vill teckna familjepension måste du göra en hälsodeklaration och få den godkänd. Du kan ta bort skyddet när du vill.

Behöver jag efterlevandeskydd?

Eftersom efterlevandeskydd innebär något lägre pension är det bra att svara på nedan två frågor och fundera över hur just ditt behov ser ut.

  • Är dina nära beroende av din inkomst? Om ja kan efterlevandeskydd vara ett bra alternativ för er. Se över din och er livssituation då och då. Ändras din livssituation kan du välja bort skyddet och vice versa.
  • Behöver du en hög inkomst som pensionär? Gör en uppskattning över hur dina inkomster och utgifter kommer att se ut när du slutar jobba och går i pension. Finns det utrymme för en något lägre pension eller inte?

Efterlevandeskydd, kund hos Movestic

Som kund hos Movestic kan du välja till efterlevandeskydd i våra tjänstepensionslösningar. Har du sparande via en kapitalförsäkring ingår återbetalningsskydd. Har du inte själv valt förmånstagare betalas kapitalet i första hand ut till make/maka och i andra hand till barn.

Movestic inhämtar löpande information från Statens personadressregister kring avlidna. När information inkommit om att en person som är försäkrad hos Movestic har avlidit skickar vi ett brev med information om försäkringens innehåll till dödsboet och där framgår om det finns ett efterlevandeskydd i försäkringen. Detta brev skickas normalt inom två veckor från att information om dödsfallet inkommit till Movestic. Om det finns ett efterlevandeskydd innehåller brevet också information om vilka uppgifter vi behöver för att betala ut efterlevandeskyddet.

Som efterlevande behöver du inte skicka in dödsfallsintyg eller släktutredning till Movestic då vi inhämtar detta från Skatteverket.

Teckna livförsäkring

Ge ekonomisk trygghet till dina nära om det otänkbara skulle hända dig. En livförsäkring betalas ut som ett engångsbelopp och ger ett ekonomiskt andrum för hushållets förändrade ekonomi. Du bestämmer försäkringsbelopp och vem som får pengarna.

Börja pensionsspara
Vi guidar dig till hur du kan bygg din pensionsbuffert och ge dig själv större möjligheter i framtiden, oavsett vad du drömmer om.
Movestic Frihet
Pensionsplanera tillsammans med Movestic, rådgivning för dig som vill skapa en friare framtid.
skatt på pension
Skatt på pension
Oavsett om du tar ut hela eller delar av din pension behöver du betala skatt. Hur mycket beror bland annat på din ålder.
Pensionsrådgivning ingår
Flytta gammal pension (fribrev) till Movestic – få kostnadsfri pensionsrådgivning, tillgång till kvalitativt och hållbart fondutbud i alla riskklasser och 0 kronor i flyttavgift.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.