Gästkrönika: Vad gör nordiska aktiemarknaden så bra?

Över lång tid har nordiska aktiemarknaden visat mycket hög avkastning i förhållande till andra regioner. Framför allt har nordiska småbolag givit mycket god avkastning med hänsyn till risknivå. Dan Fredrikson från Alfred Berg Kapitalförvaltning ger sin syn på varför det går så bra och om trenden kommer att hålla i sig.

Den genomsnittliga årsavkastningen för nordiska aktier låg på 12,7 procent mellan 2002 och 2019.[1] Som jämförelse gick det breda amerikanska småbolagsindexet Russell 2000 upp 7 procent per år under samma period.  Med denna bakgrund av mycket god avkastnings går det att ställa sig frågan om trenden kommer att fortsätta? Ett sätt att försöka besvara frågan är att undersöka de bakomliggande faktorer som förklarar varför aktier i nordiska bolag är en så god investering.

Det finns en rad undersökningar som visar på olika länders konkurrenskraft. I länder med stark konkurrenskraft finns det goda förutsättningar för entreprenörskap och för att driva och utveckla bolag. Med andra ord så räcker det inte med att bara gynna existerande bolag utan också tillväxten av nya bolag. I en av de mer omfattande undersökningarna, som utförts av EU, ligger Sverige, Danmark och Finland i den absoluta toppen i Europa gällande konkurrenskraft. Så har det sett ut varje år sedan undersökningen började publicera resultat. [2]

Framgångsfaktorer

1. Forskning och utbildning

I Norden har vi en mycket hög andel forskare per capita[3] och det finns mycket goda förutsättningar för forskare att genom patent behålla sina uppfinningar. Vilket inte är fallet i många länder där uppfinningarna tillfaller universitetet eller staten. Det finns därmed ett starkt incitament för forskare att bilda bolag och hitta finansiärer. Bara i Lund har över 100 bolag bildats inom hälsosektorn de senaste 20 åren varav många är börsnoterade. Bonesupport, Camurus, Cantargia, Cellavison och Hansa BioPharma är några av dem. Samma fenomen ser vi också i hälsoklustret vid Aarhus Universitet på Jylland.

2. Investeringsnivån

I likhet med traditionen i Tyskland och Schweiz så återinvesterar bolag i Norden generellt en hög andel av vinsten. Faktum är att Sverige och Finland ligger i den absoluta världstoppen vad gäller återinvesteringar. På lång sikt spelar det stor roll om bolag exempelvis återinvesterar mer än dubbelt så mycket som sina konkurrenter i södra Europa.  

3. Fungerande och tillförlitliga institutioner

Vi som bor i Norden inser kanske inte alltid hur betydelsefullt det är med tillförlitliga och väl fungerande institutioner. I statistiken framgår det till exempel att vi har bland de lägsta korruptionsnivåerna i världen.[4] Dessutom framgår det tydligt att bolag anser att det är mycket lätt att göra affärer i Norden.[5] Sammantaget är detta ett gott betyg åt våra institutioner och något som starkt bidrar till att bolag vill investera i Norden.

Det finns starka skäl att tro att ovannämnda faktorerna fortfarande är intakta. Vi kan fortsatt se flera mycket intressanta bolag introduceras på börsen, vilket är ett mycket gott tecken. Från ett investeringsperspektiv erbjuder Norden som region en god diversifiering över sektorer. Danmark är till exempel starka inom hälsosektorn och konsumentvaror. På ett övergripande plan har Sverige och Finland en mer cyklisk exponering eftersom industri- och råvarusektorerna är stora. Vad gäller Norge så finns det en rad delsektorer som är stora, till exempel är fiskodling som sektor större än oljesektorn inom kategorin småbolag. 

Norden är en mycket innovativ region och har dessutom ett starkt fokus på hållbarhet. Många av våra företag ligger i den absoluta framkanten inom hälsovård, IT och miljö/cleantech. Det är en unik region i många avseenden från ett investeringsperspektiv.

 

[1] Source: Bloomberg. Under perioden 2001-12-31 tom 2019-12-31. Samtliga avkastningsiffror är översatta till Euro för att förbättra jämförbarheten och följande index: Carnegie Nordic Small Cap Return index, Russell 2000. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning.

[2] European Innovation Scoreboard: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981

[3] https://data.oecd.org/rd/researchers.htm

[4] https://www.transparency.org/en/cpi/2018

[5] World Bank 2017: Ease of Doing Business Report.

Av: Dan Fredrikson, fondförvaltare Alfred Berg Kapitalforvaltning.
Fondlista
Movestics fondutbud
Vi har ett brett utbud av fonder från olika förvaltare. I fondlistan kan du sortera och se mer info om våra fonder.