Fler och fler tycker det är bra att Collectum upphandlar pensionsförvaltare. Sedan Ipsos började mäta nöjdheten år 2018 så har den ökat, samtidigt som antalet missnöjda har minskat.

– Det är glädjande att de allra flesta av våra kunder uppskattar arbetet vi på Collectum gör med upphandlingarna. Upphandlingarna har också gett kunderna en tjänstepension i toppklass, även för den som inte vill välja själv, säger Tomas Carlsson, Collectums pensionsexpert.

År 2018 uppgav 74 procent att de var nöjda och 8 procent var missnöjda, 18 procent var osäkra eller visste inte. I år är 86 procent nöjda och 8 procent missnöjda och de osäkra uppgick 6 procent. Gruppen av osäkra minskar till förmån för gruppen som är nöjda.

Tjänstepensionsupphandlingarna genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De nya avtalen gäller från den 1 oktober 2018 till den 30 september 2023. Tidigare har upphandlingar genomförts 2007, 2010 och 2013.

 

Om undersökningen

Telefonundersökningen genomfördes i maj och juni 2021 av undersökningsföretaget Ipsos. 1 004 slumpvis utvalda privatanställda tjänstemän fick frågan: Tycker du att det är bra eller dåligt att Collectum väljer ut vilka försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP? 43 procent svarade mycket bra, 43 procent svarade ganska bra, 6 procent svarade ganska dåligt och 2 procent svarade mycket dåligt. Osäker, vet ej svarade 6 procent.

Om upphandlingen

Traditionell försäkring

I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom traditionell försäkring: Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia.

Alecta förvaltar även pensionskapitalet åt de pensionssparare som inte gör egna val av placering.

Trots att kravet på den minsta garanterade utbetalningen sänkts sedan upphandlingen 2013 på grund av rådande låga räntenivåer, erbjuder två av försäkringsbolagen samma garanti som 2013 och samtliga upphandlade produkter ger den försäkrade en högre garanti än det obligatoriska kravet.

Den genomsnittliga avgiften för traditionella försäkringar är nu 0,13 procent. Det kan jämföras med 0,18 procent vid upphandlingen 2013.

Fondförsäkring

I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom fondförsäkring: Futur pension, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank.

Den genomsnittliga avgiften för entrélösningarna är 0,14 procent. Det kan jämföras med 0,23 procent vid upphandlingen 2013.

Den genomsnittliga avgiften för bolagens valbara fonder är nu 0,30 procent. Det kan jämföras med 0,39 procent vid upphandlingen 2013.

Avgifterna för exakt samma fonder på den öppna marknaden är i genomsnitt 0,95 procent, alltså mer än tre gånger så höga jämfört med de upphandlade avgifterna.

 

Läs hela nyheten här