Skydda det viktigaste du har

Om ditt barn skulle drabbas av olycksfall eller sjukdom har barnet ofta ett sämre ekonomiskt skydd än vuxna. Skolans eller förskolans skydd vid olycksfall gäller till exempel inte alltid på fritiden. En barnförsäkring ger ett skydd för både olycksfall och sjukdom – dygnet runt.
  • Trygghet vid olycksfall och sjukdom
  • Krisförsäkring ingår
  • Gäller dygnet runt

Vid olycksfall kan barnförsäkringen ersätta de kostnader som skadans läkning medför, till exempel för läkarvård eller tandvård, medicin, sjukhusvård och sjukresor. Kläder och glasögon som gått sönder i samband med olycksfallet kan också ersättas, liksom hjälpmedel som kan behövas under rehabiliteringstiden.

Om barnet vårdas på sjukhus i mer än två dagar på grund av sjukdom eller olycksfall betalar försäkringen en dagsersättning. Vid svårare besvär, då Försäkringskassan beviljat omvårdnadsbidrag för barnet, kan försäkringen betala ut kostnadsbidrag fram tills barnet fyller 19 år.

Skulle barnet drabbas psykiskt på grund av en svår olycksfallsskada, vissa våldsbrott eller nära familjemedlems dödsfall kan försäkringen betala för kristerapisamtal.

 

Om barnet inte blir fullt återställt

Om barnet trots behandling inte blir helt återställt, kan försäkringen lämna ersättning för de bestående men som ett olycksfall eller en sjukdom medfört. Vid bestående nedsättning av kroppsfunktionen lämnas ersättning för medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditetsersättning betalas ut om sjukdomen eller olycksfallet medför varaktig arbetsoförmåga.

Vanprydande ärr på grund av olycksfallsskada kan också ersättas.

Ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, samt för ärr, bedöms var för sig och utbetalas som engångssummor.  

Vid dödsfall på grund av sjukdom eller olycksfall som omfattas av försäkringen utbetalas en engångssumma som begravningshjälp.

Villkor och förköpsinformation

Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss, vi svarar så fort vi kan.
Skadeanmälan
Anmäl din skada
Här hittar du information om hur du ska göra om du råkar ut för en skada.