Företag Privat

Olycksfallsförsäkring

Fall från stege, skärskada från vass kniv eller ett finger som kommer i kläm. En olycka händer lätt och kan förändra mycket i tillvaron. Med en olycksfallförsäkring kan du få ersättning för alltifrån förstörda kläder till rehabilitering.

Ekonomiskt stöd

Du kan få ersättning vid bestående funktionsnedsättning efter ett olycksfall.

Krisförsäkring

Vid en partners eller ett barns bortgång kan krisförsäkringen ge dig ersättning för samtal hos legitimerad psykolog.

Fästingbett

Du kan få ersättning vid skada som uppstått vid borreliainfektion eller TBE genom fästingbett.


Movestic Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du drabbas av invaliditet på grund av ett olycksfall. Dessutom kan du få ersättning för flera andra besvär och kostnader. Du väljer själv maximalt försäkringsbelopp vid invaliditet: 1 000 000 kr, 1 500 000 kr eller 2 000 000 kr. När du ansöker om denna försäkring behöver du svara på några frågor om ditt hälsotillstånd.

Vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna och svaren. Kontakta gärna oss om du har fler frågor!

Vad krävs för att teckna en olycksfallsförsäkring?

För att teckna en olycksfallsförsäkring så ska du vara mellan 16-66 år och uppfylla vissa hälsokrav. 

Kan man teckna en olycksfallsförsäkring om man är under 16 år?

Nej, du behöver vara mellan 16 och 66 år för att kunna teckna olycksfallsförsäkring.

Jag lever i en ganska riskfylld tillvaro där många olyckor sker, kan jag fortfarande teckna en försäkring?

Ja, du kan teckna försäkringen, men det finns undantag för vissa riskfyllda aktiviteter som exempelvis fridykning, bergsklättring, fallskärmshoppning m.fl. För en fullständig beskrivning av undantagen kan du läsa om dessa i villkoren.

Viktiga dokument och villkor

Här får du mer ingående information om de villkor som gäller. Är du fortfarande osäker kan du alltid kontakta oss.

Våra andra försäkringar