Företag Privat

Livförsäkring

En livförsäkring ger ersättning till din familj eller valda personer om du skulle avlida. Försäkringsbeloppet är konstant och försäkringen gäller upp till 67 års ålder.

Ekonomisk trygghet

En livförsäkring skapar extra ekonomisk trygghet för din familj om du plötsligt avlider.

Få råd att bo kvar

Ersättningen från en livförsäkring kan hjälpa din familj att bo kvar i er bostad om hushållet mister en inkomst.

Anpassa beloppet

Du väljer vilket försäkringsbelopp du vill ha på din livförsäkring.


Movestic Livförsäkring

Livförsäkringen tecknas med ett dödsfallsbelopp och betalas ut om du avlider under försäkringstiden. Ersättningen betalas till dina efterlevande i den ordningen som framgår av dina villkor. Om du vill att pengarna ska tillfalla någon annan, kan du registrera ett eget förmånstagarförordnande. När du ansöker om denna försäkring behöver du svara på några frågor om ditt hälsotillstånd.

Vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna och svaren. Kontakta gärna oss om du har fler frågor!

Varför ska jag fylla i en hälsodeklaration?

Hälsodeklarationen är till för att vi ska kunna erbjuda dig rätt försäkring till rätt förutsättningar. När vi beräknar kostnaden för försäkringen tar vi hänsyn till sannolikheten att du kommer att drabbas av skadefall. Uppgifterna i hälsodeklarationen ska lämnas personligen av dig som ska försäkras. Ta god tid på dig när du fyller i hälsodeklarationen och tänk på att besvara alla frågor och följdfrågor noggrant.

Hur högt försäkringsbelopp kan jag teckna?

Försäkringsbeloppet på en livförsäkring är mellan 500 000 – 1 500 000 kr. Ju högre belopp desto högre försäkringspremie får du betala. Din ålder påverkar också. Ju äldre du är desto högre blir premien.

Vem får pengarna om jag avlider?

Enligt villkoren tillfaller dödsfallsbeloppet i tur och ordning följande personer: make/maka/registrerad partner, sambo, arvingar enligt 2 kap Ärvdabalken. Om du vill att någon annan person ska få ersättningen behöver du fylla i och skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till oss.

Minskar ersättningen från försäkringen ju äldre jag blir?

Nej, till skillnad från vissa andra försäkringar på marknaden minskar inte ersättningsbeloppet med stigande ålder.

Viktiga dokument och villkor

Här får du mer ingående information om de villkor som gäller. Är du fortfarande osäker kan du alltid kontakta oss.

Våra andra försäkringar