Företag Privat

Allvarlig sjukdom

En allvarlig sjukdom kan göra att din livssituation förändras dramatiskt. Movestic Allvarlig sjukdom är en försäkring som ger dig ekonomiskt stöd om du blir allvarligt sjuk.

Ekonomisk hjälp

Försäkringen kan hjälpa dig och din familj ekonomiskt i en svår livssituation.

Kompensation för kostnader

Ett engångsbelopp som kan kompensera för förlust av inkomst eller en större kostnad.

Använd som du vill

Den ekonomiska ersättningen kan du använda som du vill.


Movestic Allvarlig sjukdom

En allvarlig sjukdom kan medföra att din livssituation förändras dramatiskt. Försäkringen kan ge dig ett skattefritt ekonomiskt stöd vid stroke, hjärtinfarkt, vissa cancerformer, Multipel Skleros(MS) och viss hjärt- kärlkirurgi. När du ansöker om denna försäkring behöver du svara på några frågor om ditt hälsotillstånd.

Vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna och svaren. Kontakta gärna oss om du har fler frågor!

Varför kan försäkringen Allvarlig sjukdom vara bra att ha?

En tanke med försäkringen är att du ska kunna fokusera mer på att bli frisk än att fundera över din ekonomi om du blir drabbad. Den kan också komplettera skyddet i t.ex. en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Ersättningen betalas ut till dig, till skillnad från en livförsäkring där ersättningsbeloppet betalas ut till efterlevande.

Om jag blir sjuk, hur anmäler jag det till er?

Ta först kontakt med en läkare för att få en diagnos. Därefter gör du en skadeanmälan till oss.

Viktiga dokument och villkor

Här får du mer ingående information om de villkor som gäller. Är du fortfarande osäker kan du alltid kontakta oss.

Våra andra försäkringar