Företag Privat

Rapporter från Movestic

Här hittar du våra rapporter.

Splittrad marknad och lågt risktagande

Vikten av privat sparande för att trygga sin egen framtid och sitt liv som pensionär ökar. I rapporten “Splittrad marknad och lågt risktagande” får vi svar på hur svenskarna sparar och hur deras attityder till risk avseende långsiktigt sparande och pensionssparande ser ut. Rapporten visar skillnaderna i sparandemönster mellan olika grupper i samhället.

>> Läs rapporten här!

>> Ladda ner som pdf.

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.

Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden

I rapporten "Unga kvinnor - ekonomiskt självförtroende och framtiden" får vi svar på hur unga kvinnor (20-35 år) resonerar om sitt liv, ekonomi och sin framtid. Genom rapporten kan vi bättre förstå hur vi kan bidra till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller sparande och pension.

>> Läs och ladda ner här!

Rapporten är baserad på en undersökning utförd av Novus.