Företag Privat

Om Movestic Liv & Pension

Vi erbjuder personligt anpassat sparande och försäkringsskydd för alla, både privatpersoner och företagare. Vi tror att återkommande finansiell rådgivning ökar möjligheten till ett bra ekonomiskt skydd och erbjuder därför våra produkter och tjänster i kombination med rådgivning, via licensierade försäkringsförmedlare och via digitala tjänster.  

Vissa av våra försäkringar går att köpa direkt via webben. Till exempel olycksfallsförsäkring och livförsäkring. 

Movestic grundades år 2000 som en del i Kinnevikkoncernen. Idag ägs Movestic av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc.

Företagsinformation

Styrelse

PETER MASON, ORDFÖRANDE

Peter Mason är styrelseordförande för Movestic och innehar samma post för Movestics moderbolag, Chesnara plc. Han är även styrelseledamot för Homeowners Friendly Society samt investeringschef (investment director) och aktuarie för kapitalförvaltningsbolaget Neville James Group, båda företagen är verksamma i Storbritannien. 

LINNÉA ECORCHEVILLE, LEDAMOT

Linnéa Ecorcheville är VD för Movestic Livförsäkring AB och kommer närmast från Moderna Försäkringar. Hon har en gedigen erfarenhet av försäkringsfrågor. Linnéa har tidigare arbetat som jurist på Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters. Linnéa Ecorcheville har en jur.kand. från Lunds universitet.

JOHN DEANE, LEDAMOT

John Deane är VD i Movestics moderbolag Chesnara Plc, och styrelseordförande i Movestics Kapitalförvaltning. Han har lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn både i Europa, Afrika och USA och har tidigare arbetat bland annat på Royal London och Old Mutual.

INGRID BOJNER, LEDAMOT

Ingrid Bojner är vice vd och marknadschef på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en bred marknadskompetens med en bakgrund från McKinsey och som försäljningsdirektör på TeliaSonera. Ingrid Bojner har en civilekonomexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm.

DAVID BRAND, LEDAMOT

David Brand är en kvalificerad och erfaren aktuarie som i nio år varit VD för Hannover Life Reassurance, det brittiska dotterbolaget till Hannover Re. Utöver sitt förtroendeuppdrag hos oss är han styrelseledamot i Movestics moderbolag Chesnara Plc.

DAVID RIMMINGTON, LEDAMOT

David Rimmington är finansdirektör på Movestics moderbolag Chesnara Plc. David har arbetat på Chesnara sedan 2011 och kom dessförinnan från Royal London. David Rimmington har en ingenjörsexamen från University of Salford.

Anders Larsson, ledamot

Anders Larsson är bl.a. styrelseordförande i Svedea Insurance AB och London & European Title Insurance Services Ltd och har en lång och gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen, med tjänster som CFO på Skandia och CRO på Hannover Re Group i bagaget. Anders Larsson har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Ägare

Våra ägare, Chesnara, har som långsiktig strategi att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Med sin finansiella styrka och offensiva strategi är Chesnara en optimal ägare för oss. Det är extra tryggt för dig att hela styrelsen består av ledamöter med lång och kvalificerad erfarenhet från försäkrings­branschen. Här vet man hur ditt sparande ska växa. Chesnara är ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på deras hemsida, chesnara.co.uk

Finansiell information

MOVESTIC LIVFÖRSÄKRING AB I SIFFROR (MSEK)
  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Förvaltat kapital  17 777  21 946 24 322 27 852 32 253 32 036
Premieinkomst*  3 228  3 776 3910 4 051 4 582 4 985
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 310 376 441 NA NA NA
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 NA NA NA 146 156 178
CHESNARAKONCERNEN I SIFFROR (MGBP)
  2013 2014 2015 2016 2017
European Embedded/Economic Value  376  417 455 603 723
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 194 284 305  N/A N/A
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 N/A N/A N/A 158 146

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.  

ÅRSREDOVISNING MOVESTIC LIV & PENSION

Movestic Årsredovisning 2018
Movestic Annual Report 2018
Movestic Årsredovisning 2017
Movestic Annual Report 2017
Movestic Årsredovisning 2016
Movestic Annual Report 2016

SOLVENS-OCH VERKSAMHETSRAPPORT MOVESTIC LIV & PENSION

Solvens- och Verksamhetsrapport per 31 december 2018
Solvens- och Verksamhetsrapport per 31 december 2017

Det här tycker vi är viktigt


RÅDGIVNING UTIFRÅN DINA BEHOV

Hur ditt liv ser ut avgör vilket sparande och vilka försäkringar du behöver. Därför erbjuder vi våra produkter endast via registrerade försäkringsförmedlare, som kan ge dig råd utifrån din unika situation.


HANDPLOCKADE FONDER – HELA TIDEN

Vi handplockar bara de fonder vi verkligen tror på. Sen utvärderar vi dem om och om igen och agerar när det behövs genom att välja in, välja kvar eller välja bort.


FOKUS PÅ RISKTAGANDE OCH NETTOTILLVÄXT

Så mycket i pension som möjligt – det är målet. Därför är det viktigt att ta långsiktig risk och att fokusera på nettotillväxten, det vill säga avkastning efter avgifter. Snarare än att leta efter det billigaste alternativet.