Företag Privat

Om Movestic Liv & Pension

Movestic erbjuder ett heltäckande sortiment av pensionssparande och försäkringar. Vårt mål är att hjälpa dig att göra smarta val för ett aktivt liv.

Därför har vi handplockat och paketerat ett spetsigt urval av smarta lösningar inom sparande och försäkring, där vi strävar efter att välja ut marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster och paketerar trygghetsförsäkringar för livets alla skeenden. Med noga utvalda fonder och försäkringar för hela livet ser vi till att du får ett tryggt och aktivt liv både på kort och lång sikt.

Vi är övertygade om att professionell rådgivning, utifrån varje individs unika situation, är nödvändig för att få ett bra pensionssparande och försäkringsskydd. Därför erbjuder vi våra sparprodukter via Insuresec-licensierade försäkringsrådgivare. Våra övriga försäkringar, till exempel liv- och olycksfallsförsäkring, kan du köpa direkt via webben.

Movestic grundades år 2000 som en del i Kinnevikkoncernen. Idag ägs Movestic av det brittiska börsnoterade bolaget Chesnara Plc.

Företagsinformation

Styrelse

PETER MASON, ORDFÖRANDE

Peter Mason är styrelseordförande för Movestic och innehar samma post för Movestics moderbolag, Chesnara plc. Han är även styrelseledamot för Homeowners Friendly Society samt investeringschef (investment director) och aktuarie för kapitalförvaltningsbolaget Neville James Group, båda företagen är verksamma i Storbritannien. 

LINNÉA ECORCHEVILLE, LEDAMOT

Linnéa Ecorcheville är VD för Movestic Livförsäkring AB och kommer närmast från Moderna Försäkringar. Hon har en gedigen erfarenhet av försäkringsfrågor. Linnéa har tidigare arbetat som jurist på Invik, Gernandt & Danielsson och Linklaters. Linnéa Ecorcheville har en jur.kand. från Lunds universitet.

JOHN DEANE, LEDAMOT

John Deane är VD i Movestics moderbolag Chesnara Plc, och styrelseordförande i Movestics Kapitalförvaltning. Han har lång och gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn både i Europa, Afrika och USA och har tidigare arbetat bland annat på Royal London och Old Mutual.

INGRID BOJNER, LEDAMOT

Ingrid Bojner är vice vd och marknadschef på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en bred marknadskompetens med en bakgrund från McKinsey och som försäljningsdirektör på TeliaSonera. Ingrid Bojner har en civilekonomexamen i International Business från Handelshögskolan i Stockholm.

DAVID BRAND, LEDAMOT

David Brand är en kvalificerad och erfaren aktuarie som i nio år varit VD för Hannover Life Reassurance, det brittiska dotterbolaget till Hannover Re. Utöver sitt förtroendeuppdrag hos oss är han styrelseledamot i Movestics moderbolag Chesnara Plc.

DAVID RIMMINGTON, LEDAMOT

David Rimmington är finansdirektör på Movestics moderbolag Chesnara Plc. David har arbetat på Chesnara sedan 2011 och kom dessförinnan från Royal London. David Rimmington har en ingenjörsexamen från University of Salford.

Anders Larsson, ledamot

Anders Larsson är bl.a. styrelseordförande i Svedea Insurance AB och London & European Title Insurance Services Ltd och har en lång och gedigen erfarenhet från försäkringsbranschen, med tjänster som CFO på Skandia och CRO på Hannover Re Group i bagaget. Anders Larsson har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Ledningsgrupp

 

VD
Linnéa Ecorcheville

 
 
 
 
 

VD-assistent
Elisabeth Fredin

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spar & pension
Magnus Julin


Liv & Hälsa
Sara Lindberg


Investeringar
Stefan Klohammar

HR & Kontor
Sofie Tham

Finans
Anna Schöld

Transformation
Torbjörn Annerfors

 

Ägare

Våra ägare, Chesnara, har som långsiktig strategi att förvärva och förädla livförsäkringsbolag. Med sin finansiella styrka och offensiva strategi är Chesnara en optimal ägare för oss. Det är extra tryggt för dig att hela styrelsen består av ledamöter med lång och kvalificerad erfarenhet från försäkrings­branschen. Här vet man hur ditt sparande ska växa. Chesnara är ett brittiskt bolag, noterat på London Stock Exchange. Mer information om Chesnara får du på deras hemsida, chesnara.co.uk

Finansiell information

MOVESTIC LIVFÖRSÄKRING AB I SIFFROR (MSEK)
  2012 2013 2014 2015 2016
Förvaltat kapital  14 329  17 777  21 946 24 322 27 852
Premieinkomst*  2 495  3 228  3 776 3910 4 051
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1  281  310  376 441 NA
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 NA NA NA NA 148
CHESNARAKONCERNEN I SIFFROR (£M)
  2012 2013 2014 2015 2016
European Embedded/Economic Value   311  376  417 455 603
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 244  194  284 305 NA
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 NA NA NA NA 158

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.  

ÅRSREDOVISNING MOVESTIC LIV & PENSION

Movestic Årsredovisning 2016
Movestic Annual Report 2016
Movestic Årsredovisning 2015

Movestic Annual Report 2015

SOLVENS-OCH VERKSAMHETSRAPPORT MOVESTIC LIV & PENSION

Solvens- och Verksamhetsrapport per 31 december 2016

Det här tycker vi är viktigt


RÅDGIVNING UTIFRÅN DINA BEHOV

Hur ditt liv ser ut avgör vilket sparande och vilka försäkringar du behöver. Därför erbjuder vi våra produkter endast via registrerade försäkringsförmedlare, som kan ge dig råd utifrån din unika situation.


HANDPLOCKADE FONDER – HELA TIDEN

Vi handplockar bara de fonder vi verkligen tror på. Sen utvärderar vi dem om och om igen och agerar när det behövs genom att välja in, välja kvar eller välja bort.


FOKUS PÅ RISKTAGANDE OCH NETTOTILLVÄXT

Så mycket i pension som möjligt – det är målet. Därför är det viktigt att ta långsiktig risk och att fokusera på nettotillväxten, det vill säga avkastning efter avgifter. Snarare än att leta efter det billigaste alternativet.