Företag Privat

Om du inte är nöjd

På Movestic strävar vi alltid efter att hjälpa dig på bästa sätt. Om du inte är nöjd med din upplevelse hos oss vill vi gärna att du först hör av dig till oss så att vi kan göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Klagomål

Om du har synpunkter på Movestics bemötande, service eller hantering av frågor som rör din försäkring, bör du i första hand kontakta den ansvarige handläggaren eller dennes chef.

Om du efter den kontakten fortfarande är missnöjd, kan du skriftligen framföra ditt ärende till Movestics Klagomålsansvarige på adressen:

Movestic Livförsäkring AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 7853
103 99 Stockholm

Risk- och skadeprövningsinstans

Om du inte är nöjd med Movestic Liv & Pensions beslut i ett skade- eller riskbedömningsärende, kan du överklaga beslutet till vår Risk- och skadeprövningsinstans.

Instansen gör en fristående prövning av ditt ärende och den sammanträder 4-6 gånger per år. Ditt överklagande ska vara skriftligt och det ska framgå vilken ändring av beslutet du söker och en förklaring till varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet, som bör inkomma inom 6 månader från det att Movestic fattade beslut i ditt ärende skickar du till: 

Movestic Livförsäkring AB
Box 1501
600 45 Norrköping 

Följande personer deltar i instansens beslut:

  • Karin Stenlund (ordförande) Bolagsjurist på Movestic med lång erfarenhet av försäkrings- och konsumenträttsliga frågor.
  • Sophia Sandberg (ledamot) Ansvarig för partner/gruppaffär inom Liv & Hälsa på Movestic med över 10 års erfarenhet av försäkring.
  • Björn Larsen (ledamot) Chef för skadereglering på Movestic med närmare 15 års erfarenhet av skadereglering.
  • Anna Fredheim (ledamot) Chef för riskbedömning på Movestic och ledamot i Personförsäkringsnämnden med över 15 års erfarenhet av riskbedömning.