Företag Privat

Finansiell information

Movestic Livförsäkring AB i siffror (MSEK)
  2011 2012 2013 2014 2015
Förvaltat kapital 13 005 14 329 17 777 21 946 24 322
Premieinkomst* 2 800 2 495 3 228 3 776 3 910
Resultat** 1,7 22,1 35,5 55,8 86,8
European Embedded Value 1 074 1 120 1 316 1 617 1 937
Solvenskvot (%) 245 281 310 376 441

 

Chesnarakoncernen i siffror (£m)
  2011 2012 2013 2014 2015
Resultat 22,4 19,7 60,6 28,8 42,8
European Embedded Value 295 311 376 417 455
Solvenskvot (%) 198 244 194 284 305

 

 

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.  

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

 

Årsredovisning Movestic Liv & Pension

Movestic Årsredovisning 2015
Movestic Annual Report 2015