Företag Privat

Finansiell information

Movestic Livförsäkring AB i siffror (MSEK)
  2012 2013 2014 2015 2016
Förvaltat kapital  14 329  17 777  21 946 24 322 27 852
Premieinkomst*  2 495  3 228  3 776 3910 4 051
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1  281  310  376 441 NA
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 NA NA NA NA 148

 

Chesnarakoncernen i siffror (£m)
  2012 2013 2014 2015 2016
European Embedded/Economic Value   311  376  417 455 603
Solvenskvot (%) enligt Solvens 1 244  194  284 305 NA
Solvenskvot (%) enligt Solvens 2 NA NA NA NA 158

 

 

Mer detaljerad finansiell information om Chesnara hittar du på chesnara.co.uk.  

*Premieinkomst inkluderar risk- och sparpremier
**Konsoliderat resultat före skatt för Movestic-gruppen

 

Årsredovisning Movestic Liv & Pension

Movestic Årsredovisning 2016
Movestic Annual Report 2016

Movestic Årsredovisning 2015

Movestic Annual Report 2015

Solvens-och Verksamhetsrapport Movestic Liv & Pension

Solvens- och Verksamhetsrapport per 31 december 2016